Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2754 11121 18355 32139
Mun och svalg C00-14 37 156 251 417
  Läpp C00 5 23 39 66
  Tunga C02 4 31 58 102
  Annan muncancer C03-06 10 37 58 89
  Spottkörtel C07-08 7 27 40 82
  Svalg C01,C09-14 11 38 56 78
Matsmältningsorgan C15-26 368 1231 1975 3186
  Matstrupe C15 9 18 30 41
  Magsäck C16 26 85 136 294
  Tunntarm C17 11 25 40 59
  Tjocktarm C18 152 606 987 1623
  Ändtarm C19-20 83 327 571 891
  Anus C21 3 12 22 33
  Lever C22 18 32 33 39
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 19 45 56 85
  Bukspottkörtel C25 43 74 92 112
  Andra matsmältningsorgan C26 4 7 8 9
Andningsorgan C30-39 81 218 294 396
  Näsa, bihåla C30-31 1 11 15 28
  Struphuvud C32 3 11 18 31
  Lunga, luftstrupe C33-34 77 195 260 332
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 7 12 20 72
Hudmelanom C43 149 583 918 1619
Hud, ej-melanom C44 214 789 1060 1446
Mesoteliom C45 2 5 6 7
Autonoma nervsystemet C47 - 1 5 21
Bindvävnad C48-49 19 61 110 201
Bröst C50 1019 4639 7931 13757
Kvinnliga könsorgan C51-58 330 1337 2292 4495
  Livmoderhals C53 24 133 221 542
  Livmoderkropp C54 184 802 1442 2738
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 36
  Äggstock C56 71 275 444 900
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 50 126 184 279
Urinorgan C64-68 115 443 718 1188
  Njure C64 66 261 433 715
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 49 182 285 473
Öga C69 2 9 27 83
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 78 389 792 1611
Sköldkörtel C73 73 300 547 1383
Andra endokrina körtlar C74-75 4 10 13 27
Annan eller ospecifierad C76,C80 59 124 150 202
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 197 814 1246 2028
  Hodgkin lymfom C81 14 65 112 280
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 94 416 677 1056
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 7 14 17
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 20 77 94 123
  Leukemi C91-95 52 177 264 441
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 7 7 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 16 65 78 103
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 94 408 659 957
  Förstadier till cancer i livmoderhals 300 1223 2154 4475
  Borderlinetumör i äggstock D39 31 158 304 593
  Basaliom i hud 995 4170 6827 11017
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.