Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 249 964 1552 2188
Mun och svalg C00-14 6 21 34 52
  Läpp C00 0 3 5 12
  Tunga C02 1 4 7 9
  Annan muncancer C03-06 1 4 7 10
  Spottkörtel C07-08 1 2 5 7
  Svalg C01,C09-14 2 8 11 14
Matsmältningsorgan C15-26 38 126 184 252
  Matstrupe C15 3 5 6 6
  Magsäck C16 4 10 14 24
  Tunntarm C17 1 4 6 9
  Tjocktarm C18 13 52 77 109
  Ändtarm C19-20 10 38 58 77
  Anus C21 1 1 2 2
  Lever C22 3 7 8 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 3 6 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 15 36 49 63
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 3
  Struphuvud C32 1 7 11 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 27 35 42
  Mediastinum C38 0 1 1 1
Ben C40-41 0 3 4 12
Hudmelanom C43 14 57 87 131
Hud, ej-melanom C44 12 50 72 96
Mesoteliom C45 1 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 0 1 2 5
Bindvävnad C48-49 2 7 14 25
Bröst C50 1 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 97 419 722 922
  Prostata C61 91 393 675 837
  Testikel C62 6 24 42 78
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 7
Urinorgan C64-68 22 88 133 194
  Njure C64 9 32 50 78
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 55 82 116
Öga C69 1 2 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 34 61 119
Sköldkörtel C73 3 12 20 38
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 9 11 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24 94 150 245
  Hodgkin lymfom C81 3 15 25 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 44 68 100
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 6 8 10
  Leukemi C91-95 5 22 39 70
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 5 7 7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 67 274 431 638
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.