Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 233 940 1532 2480
Mun och svalg C00-14 3 13 20 32
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 1 3 5 8
  Annan muncancer C03-06 1 2 4 6
  Spottkörtel C07-08 1 3 4 7
  Svalg C01,C09-14 1 4 6 8
Matsmältningsorgan C15-26 26 85 133 203
  Matstrupe C15 0 1 2 2
  Magsäck C16 2 6 9 18
  Tunntarm C17 1 2 3 5
  Tjocktarm C18 10 41 65 104
  Ändtarm C19-20 6 22 38 54
  Anus C21 0 1 2 2
  Lever C22 2 3 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 5
  Bukspottkörtel C25 3 6 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 16 23 30
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 14 20 25
  Mediastinum C38 - 0 0 0
Ben C40-41 1 2 3 9
Hudmelanom C43 14 53 82 137
Hud, ej-melanom C44 9 35 47 66
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 1 4
Bindvävnad C48-49 2 5 10 19
Bröst C50 92 411 682 1054
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 112 184 310
  Livmoderhals C53 3 20 33 57
  Livmoderkropp C54 13 57 97 159
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 7 26 41 73
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 9 13 18
Urinorgan C64-68 8 32 49 77
  Njure C64 5 20 33 51
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 11 17 26
Öga C69 1 1 2 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 46 89 161
Sköldkörtel C73 10 39 67 145
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 10 12 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 75 121 203
  Hodgkin lymfom C81 2 11 20 41
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 34 54 83
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 5 7 9
  Leukemi C91-95 6 19 33 61
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 5 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 40 61 82
  Förstadier till cancer i livmoderhals 57 230 392 684
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 20 36 62
  Basaliom i hud 63 261 413 630
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.