Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1133 1208 1305 1376 1434 1658 1838 2064 2205 2364 2544
Mun och svalg C00-14 46 50 54 56 44 44 51 38 62 48 73
  Läpp C00 33 36 38 37 27 23 21 12 13 6 10
  Tunga C02 2 2 3 3 1 3 9 6 10 13 20
  Annan muncancer C03-06 4 3 5 5 5 5 9 7 13 5 17
  Spottkörtel C07-08 2 2 3 4 3 4 3 4 6 7 3
  Svalg C01,C09-14 5 6 6 7 8 8 9 9 20 17 23
Matsmältningsorgan C15-26 296 289 305 328 304 353 377 411 481 489 527
  Matstrupe C15 22 20 21 22 16 23 21 23 27 30 28
  Magsäck C16 138 125 107 101 84 79 75 75 62 58 63
  Tunntarm C17 3 2 3 6 4 4 6 6 10 16 11
  Tjocktarm C18 28 36 44 59 59 83 95 106 136 131 159
  Ändtarm C19-20 33 35 45 49 53 65 70 78 95 86 110
  Anus C21 - - 0 1 2 2 1 1 3 1 1
  Lever C22 9 10 12 20 20 25 25 34 45 52 48
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 8 13 14 11 14 14 15 18 13 23
  Bukspottkörtel C25 41 44 50 49 50 56 65 67 79 91 76
  Andra matsmältningsorgan C26 14 8 9 7 5 2 4 6 6 11 8
Andningsorgan C30-39 432 441 423 410 357 349 299 298 299 299 280
  Näsa, bihåla C30-31 6 2 5 2 3 3 4 3 3 3 5
  Struphuvud C32 32 25 22 27 21 15 16 14 17 11 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 390 412 395 378 329 330 276 277 274 282 256
  Mediastinum C38 3 1 0 1 3 1 1 4 3 2 2
Ben C40-41 5 5 6 4 3 3 5 3 5 3 6
Hudmelanom C43 9 15 20 31 44 40 53 58 72 102 92
Hud, ej-melanom C44 18 20 26 31 47 54 70 72 105 126 144
Mesoteliom C45 - 1 2 2 3 5 6 6 7 5 6
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 -
Bindvävnad C48-49 7 8 7 8 13 11 14 17 13 15 16
Bröst C50 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4
Manliga könsorgan C60-63 83 115 157 182 227 341 477 667 628 700 793
  Prostata C61 77 105 149 172 216 330 463 650 607 680 762
  Testikel C62 4 7 6 8 9 9 11 15 13 15 22
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 3 2 3 3 3 4 2 8 5 9
Urinorgan C64-68 67 84 106 122 151 166 184 181 201 193 227
  Njure C64 19 22 30 38 52 59 62 64 73 60 73
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 49 62 76 84 99 107 123 116 127 133 154
Öga C69 4 4 4 3 5 4 8 3 3 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 23 26 37 38 46 60 56 63 54 67 69
Sköldkörtel C73 5 8 7 6 8 8 12 10 12 27 14
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 37 38 27 29 36 48 39 45 38 47 54
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 95 99 117 121 143 167 184 185 218 237 235
  Hodgkin lymfom C81 14 14 14 9 10 12 12 13 11 14 8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 26 26 37 38 54 73 79 80 103 127 108
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 11 13 15 17 20 19 23 27 32 21 23
  Leukemi C91-95 41 38 42 49 46 48 48 47 46 44 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 6 7 10 14 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 7 9 7 12 12 13 10 13 14 22
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 108 142 190 251 309 331 411 522 666 757 824
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.