Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 849 872 885 869 879 917 882 912 970 1032 1037
Mun och svalg C00-14 11 11 11 9 12 11 12 11 19 20 20
  Läpp C00 3 2 3 2 1 2 - 0 0 - 1
  Tunga C02 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 5
  Annan muncancer C03-06 2 2 2 1 2 1 3 4 4 4 4
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2
  Svalg C01,C09-14 3 5 4 5 5 5 5 4 9 12 8
Matsmältningsorgan C15-26 255 243 246 243 232 240 246 264 291 310 337
  Matstrupe C15 19 19 20 17 15 21 18 18 21 29 30
  Magsäck C16 127 112 94 81 71 58 55 56 53 38 45
  Tunntarm C17 1 2 3 3 3 4 2 3 4 5 6
  Tjocktarm C18 15 24 26 32 32 40 40 46 53 56 63
  Ändtarm C19-20 25 21 24 28 29 33 31 36 33 43 43
  Anus C21 - - - 1 0 2 0 0 2 1 1
  Lever C22 9 10 10 16 16 18 21 28 34 44 38
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 8 11 12 10 12 13 12 15 7 17
  Bukspottkörtel C25 39 40 48 45 50 50 63 59 70 78 86
  Andra matsmältningsorgan C26 13 8 10 7 5 2 3 5 6 9 8
Andningsorgan C30-39 358 365 370 340 318 297 251 250 251 279 234
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 2 2 2 3 3 1 2 - 2
  Struphuvud C32 13 15 10 10 8 6 8 6 7 9 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 339 346 358 326 307 287 239 239 240 265 229
  Mediastinum C38 3 1 0 1 2 1 1 3 2 2 1
Ben C40-41 3 3 4 2 2 1 2 2 2 - 3
Hudmelanom C43 5 7 9 9 11 15 16 15 18 15 25
Hud, ej-melanom C44 3 3 2 2 2 4 2 4 3 6 4
Mesoteliom C45 - 0 2 2 3 4 5 5 6 4 6
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 -
Bindvävnad C48-49 5 4 5 3 4 8 6 9 7 6 8
Bröst C50 - - - 0 1 0 1 1 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 44 58 69 78 92 112 120 128 134 141 153
  Prostata C61 42 54 66 74 90 110 118 126 131 141 149
  Testikel C62 1 3 3 2 1 1 0 1 1 - 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 1 0 1 1 1 2 - 2
Urinorgan C64-68 38 42 46 50 52 61 57 55 68 59 62
  Njure C64 14 14 17 21 23 30 28 29 35 32 26
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 27 28 29 29 30 29 26 33 27 36
Öga C69 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 20 18 20 27 26 27 29 26 40 30
Sköldkörtel C73 2 3 3 3 3 1 2 4 3 1 4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 37 23 26 30 42 36 39 31 40 31
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 69 73 72 78 87 91 95 93 105 106 110
  Hodgkin lymfom C81 10 8 9 6 5 2 2 3 1 2 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 19 22 24 28 36 41 37 42 49 44
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - - 0 1 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 12 9 12 17 16 13 18 21 22 24
  Leukemi C91-95 33 31 30 32 31 31 31 28 30 21 31
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 5 3 5 8 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 3 4 6 5 2 3 4 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 2 0 1 1 0 1 - 0 0 - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.