Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 868 947 1130 1323 1497 1686 1858 1952 2128 2198 2364
Mun och svalg C00-14 15 14 22 22 22 23 26 33 37 39 37
  Läpp C00 4 4 6 7 8 8 10 8 5 5 4
  Tunga C02 3 2 3 3 4 2 3 7 11 6 6
  Annan muncancer C03-06 2 2 4 4 4 5 8 8 11 13 19
  Spottkörtel C07-08 3 3 4 5 4 4 2 5 6 5 4
  Svalg C01,C09-14 3 3 5 4 2 3 2 6 4 10 4
Matsmältningsorgan C15-26 270 287 325 356 367 372 364 412 418 475 446
  Matstrupe C15 24 23 20 22 21 18 13 11 12 9 12
  Magsäck C16 99 88 81 89 80 67 59 59 47 39 55
  Tunntarm C17 2 2 3 4 5 8 5 8 7 9 7
  Tjocktarm C18 40 51 73 72 91 105 111 129 147 136 152
  Ändtarm C19-20 37 46 44 50 57 58 58 64 60 93 77
  Anus C21 - - 1 3 1 2 2 2 4 5 1
  Lever C22 6 10 12 13 15 16 16 21 24 35 33
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 21 30 36 26 31 28 31 23 32 25
  Bukspottkörtel C25 35 36 46 52 62 60 62 76 85 105 83
  Andra matsmältningsorgan C26 17 11 14 15 8 7 9 12 7 12 1
Andningsorgan C30-39 27 28 40 42 49 59 73 79 101 103 111
  Näsa, bihåla C30-31 3 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3
  Struphuvud C32 2 1 2 3 1 1 2 2 2 4 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 22 35 35 44 53 67 72 95 93 105
  Mediastinum C38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
Ben C40-41 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3
Hudmelanom C43 13 18 28 38 44 36 49 52 74 71 84
Hud, ej-melanom C44 20 19 23 46 66 71 92 78 102 113 177
Mesoteliom C45 0 - 1 2 3 3 4 3 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 2 1 1 1 0 - 1
Bindvävnad C48-49 8 10 6 10 8 13 11 13 16 13 20
Bröst C50 158 199 234 290 371 433 512 578 642 606 696
Kvinnliga könsorgan C51-58 176 160 180 191 190 222 240 250 267 256 303
  Livmoderhals C53 59 39 35 28 24 27 26 22 21 22 28
  Livmoderkropp C54 48 53 70 80 81 98 111 113 138 127 154
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 3 4 2 2 3 4 1 0 3 -
  Äggstock C56 50 51 55 64 63 77 76 84 77 70 85
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 13 13 15 17 20 17 23 30 31 34 36
Urinorgan C64-68 31 37 50 62 73 92 94 94 99 110 101
  Njure C64 18 20 27 39 44 52 54 56 58 65 64
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 13 17 24 24 29 40 40 38 41 45 37
Öga C69 4 5 4 5 5 5 4 6 5 3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 22 50 59 68 82 101 90 84 71 81
Sköldkörtel C73 14 22 27 28 26 37 28 35 46 56 36
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 39 39 34 45 57 56 65 55 49 62 57
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 66 83 100 121 140 176 185 169 181 214 206
  Hodgkin lymfom C81 7 8 10 7 9 10 10 8 10 11 15
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 22 27 42 57 79 85 73 85 110 101
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 0 0 1 1 2 1 2 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 16 17 23 23 23 27 22 26 27 26
  Leukemi C91-95 27 30 37 37 35 46 39 43 38 32 35
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 3 5 7 7 13 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 6 8 12 16 15 17 14 14 20 19
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 2 3 2 13 24 39 52 43 35 35
  Förstadier till cancer i livmoderhals 47 39 38 54 83 88 132 135 96 67 82
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 4 10 13 20 26 28 29 29 43 38
  Basaliom i hud 150 197 270 397 457 479 531 671 786 844 903
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.