Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 547 572 634 702 752 774 801 802 834 895 861
Mun och svalg C00-14 4 6 9 7 7 6 10 7 9 12 14
  Läpp C00 - 0 1 - - - 0 0 0 1 -
  Tunga C02 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 5
  Annan muncancer C03-06 0 1 2 2 1 2 4 2 3 3 5
  Spottkörtel C07-08 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1
  Svalg C01,C09-14 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3
Matsmältningsorgan C15-26 231 236 258 275 272 257 245 272 275 299 282
  Matstrupe C15 22 22 18 21 16 17 12 10 11 10 7
  Magsäck C16 90 78 73 71 67 51 40 48 36 35 39
  Tunntarm C17 1 1 1 2 3 6 4 3 4 3 3
  Tjocktarm C18 28 34 40 46 48 48 53 55 63 67 63
  Ändtarm C19-20 25 31 31 28 33 29 31 32 29 27 32
  Anus C21 - - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lever C22 5 10 11 11 12 13 14 18 21 31 29
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 19 26 35 24 28 25 25 23 24 20
  Bukspottkörtel C25 33 33 43 47 61 57 57 69 79 91 88
  Andra matsmältningsorgan C26 17 9 13 14 7 6 9 12 8 10 -
Andningsorgan C30-39 21 19 34 32 43 46 59 62 85 92 80
  Näsa, bihåla C30-31 3 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1
  Struphuvud C32 1 0 1 1 1 1 0 1 1 - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 17 30 29 39 42 56 57 80 87 76
  Mediastinum C38 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
Ben C40-41 3 2 1 2 2 1 1 1 2 - 2
Hudmelanom C43 8 6 6 7 11 12 10 11 9 14 14
Hud, ej-melanom C44 2 1 2 2 3 3 4 5 2 7 3
Mesoteliom C45 0 - 1 2 2 2 4 3 2 3 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 - 0 1 0 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 4 7 4 5 5 6 6 6 7 8 10
Bröst C50 69 83 83 105 110 117 119 123 127 140 128
Kvinnliga könsorgan C51-58 86 80 82 92 96 97 106 93 105 109 105
  Livmoderhals C53 26 19 18 18 15 12 14 10 7 12 11
  Livmoderkropp C54 16 14 15 22 21 23 26 22 25 25 35
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 3 2 1 1 1 1 0 0 2 1
  Äggstock C56 34 36 39 42 46 53 51 46 58 48 49
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 8 8 9 13 8 14 15 15 22 9
Urinorgan C64-68 18 19 27 27 35 38 38 37 39 37 40
  Njure C64 10 11 16 20 22 24 25 23 23 25 27
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 8 12 8 13 15 13 14 16 12 13
Öga C69 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 13 23 22 25 24 27 28 30 34 41
Sköldkörtel C73 6 6 8 8 6 6 5 5 6 5 4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 1 1 1 1 3 3 2 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 36 31 39 48 51 60 51 40 34 36
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 56 61 73 84 104 102 92 89 97 98
  Hodgkin lymfom C81 5 5 4 4 3 3 1 2 1 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 13 16 24 32 44 47 37 35 41 38
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - 0 0 1 1 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 11 13 14 18 18 20 18 18 22 19
  Leukemi C91-95 21 23 23 29 23 30 26 27 27 21 27
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 3 5 3 8 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 3 8 7 4 4 4 3 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - 0 - 0 1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - 0 1 1 1 1 2 1 1 3
  Basaliom i hud 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.