Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 22.7 14.2 23.4 16.6 30.7 48.3 61.3 70.0 91.1 175.3 318.3 609.4 1049 1538 2214 2622 3057 3519 269.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - 1.6 0.9 0.9 5.8 10.5 20.5 23.7 31.9 49.8 43.2 46.9 51.5 51.0 7.8
  Läpp C00 - - - - - - - - 0.8 0.7 1.9 3.0 1.8 6.9 7.8 14.7 27.9 18.2 1.1
  Tunga C02 - - - - - 1.6 0.9 0.9 1.7 2.1 5.8 1.8 9.2 9.5 7.8 7.3 6.4 - 1.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 0.8 2.1 4.5 7.3 3.7 12.0 7.8 8.8 4.3 18.2 1.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 0.8 1.4 0.6 0.6 3.1 5.2 5.5 5.9 6.4 - 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 1.7 4.2 7.7 11.0 14.1 16.3 14.4 10.3 6.4 14.6 2.7
Matsmältningsorgan C15-26 - - 2.7 - 3.8 2.4 4.4 10.3 19.2 35.1 71.2 126.0 237.1 326.6 457.5 574.6 626.0 787.0 54.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.1 3.9 12.8 17.8 28.4 24.4 30.8 23.6 18.2 3.4
  Magsäck C16 - - - - - - 2.6 1.9 1.7 5.6 11.6 17.0 25.8 34.4 42.1 60.1 96.5 153.0 6.7
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.9 - 0.8 0.7 1.9 6.7 7.4 2.6 8.9 4.4 6.4 18.2 1.2
  Tjocktarm C18 - - 2.7 - 3.8 1.6 - 4.7 8.4 10.5 20.5 25.6 64.5 87.7 135.1 192.0 175.8 204.0 15.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - 0.8 0.9 1.9 3.3 7.7 14.8 22.5 51.0 64.5 89.7 108.5 113.6 134.8 10.6
  Anus C21 - - - - - - - - 0.8 - 0.6 1.2 - 1.7 3.3 - 6.4 3.6 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - 0.8 2.1 0.6 8.5 25.2 30.9 56.5 70.4 66.5 69.2 5.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.1 3.2 7.3 6.8 13.8 16.6 11.7 23.6 40.1 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.9 3.3 4.2 13.5 23.7 36.9 55.9 70.9 89.4 102.9 116.6 8.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 0.6 0.6 1.8 6.9 10.0 7.3 10.7 29.1 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.8 1.8 3.7 2.5 13.3 30.8 74.3 149.3 224.3 306.8 341.6 392.3 393.5 32.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 0.7 - 1.2 1.2 1.7 2.2 1.5 4.3 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.9 - - 0.7 4.5 6.7 9.2 14.6 7.8 20.5 12.9 7.3 1.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.8 0.9 3.7 2.5 11.9 26.3 63.9 138.8 207.1 295.7 316.6 362.3 378.9 29.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 1.2 - - 1.1 - 10.7 3.6 0.1
Ben C40-41 - 0.9 1.8 - 0.8 - 1.8 - 0.8 - 1.9 1.8 4.3 0.9 2.2 4.4 - - 0.9
Hudmelanom C43 - 1.9 1.8 - 1.5 2.4 7.0 10.3 7.5 18.2 21.2 27.4 33.8 61.9 58.7 99.7 62.2 80.2 11.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 0.8 - 1.9 1.7 4.9 4.5 16.4 22.7 43.0 101.9 184.7 300.1 444.5 11.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.6 0.6 3.1 6.0 5.5 7.3 6.4 7.3 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0.8 - - 0.8 - - - - - 1.1 1.5 2.1 - 0.2
Bindvävnad C48-49 0.9 - - - 2.3 2.4 - 1.9 0.8 4.9 1.3 6.1 6.1 8.6 2.2 8.8 23.6 14.6 2.1
Bröst C50 - - - - - - - 0.9 - 0.7 - 0.6 1.8 0.9 2.2 5.9 2.1 - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - 3.2 7.7 14.5 16.6 11.2 10.9 14.0 61.0 168.6 332.9 511.4 775.3 848.7 885.4 834.3 76.3
  Prostata C61 - - - - - 0.8 - - 4.2 11.9 57.8 166.2 329.8 502.8 767.6 844.4 879.0 823.4 71.2
  Testikel C62 - - - 3.2 7.7 13.7 16.6 10.3 5.8 0.7 1.9 0.6 1.2 1.7 1.1 - 2.1 - 4.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.9 0.8 1.4 1.3 1.8 1.8 6.9 6.6 4.4 4.3 10.9 0.9
Urinorgan C64-68 2.8 - - - - 0.8 3.5 5.6 7.5 18.9 34.0 51.7 93.4 117.7 217.1 227.2 289.4 331.5 23.3
  Njure C64 2.8 - - - - - 0.9 2.8 1.7 11.9 15.4 28.6 43.6 38.7 67.6 49.8 68.6 51.0 8.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.8 2.6 2.8 5.8 7.0 18.6 23.1 49.8 79.1 149.5 177.4 220.8 280.5 14.7
Öga C69 0.9 - - - - - - - - 0.7 - 1.8 1.8 1.7 - - - 3.6 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.7 4.7 7.2 4.0 3.8 4.0 11.4 10.3 8.4 14.7 14.8 28.0 24.6 28.4 19.9 36.6 30.0 61.9 10.3
Sköldkörtel C73 - - 1.8 0.8 0.8 3.2 0.9 0.9 3.3 4.9 8.3 5.5 6.1 6.0 6.6 13.2 19.3 - 2.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 0.9 - - - - 0.9 - 1.7 - - 1.8 - 1.7 - - 4.3 3.6 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.8 - - 0.8 2.1 7.1 14.6 14.7 18.9 33.2 44.0 62.2 131.2 4.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12.3 5.7 8.1 8.7 10.0 13.7 12.3 12.1 19.2 32.2 41.1 60.3 84.8 129.8 180.5 177.4 300.1 375.3 30.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.8 1.6 7.7 4.0 2.6 2.8 2.5 1.4 2.6 2.4 5.5 1.7 4.4 2.9 6.4 - 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.8 0.9 0.9 4.7 - 5.6 5.3 5.6 8.4 14.0 22.5 37.1 46.7 72.2 90.8 79.2 139.4 142.1 14.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 0.7 0.6 0.6 - 0.9 2.2 1.5 8.6 7.3 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 0.9 - 4.2 7.1 6.1 11.7 18.9 25.5 24.9 40.7 58.3 3.2
  Leukemi C91-95 9.5 4.7 5.4 2.4 0.8 2.4 3.5 0.9 5.0 9.1 4.5 8.5 16.6 27.5 35.4 42.5 57.9 65.6 7.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.2 1.8 1.7 8.9 14.7 30.0 72.9 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 1.5 1.6 0.9 1.9 3.3 2.8 3.9 4.3 2.5 6.9 13.3 11.7 17.2 29.1 2.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - 0.8 6.4 7.0 14.0 30.9 57.5 78.3 139.4 242.6 431.5 701.1 964.6 1250 1556 77.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.