Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.7 0.9 1.8 3.2 4.6 10.5 13.1 14.9 20.1 50.5 102.0 200.9 360.6 566.4 890.5 1249 1822 2423 104.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 0.8 - 6.4 8.5 14.7 12.9 16.6 11.7 12.9 29.1 2.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 2.1 3.6 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 0.8 - 1.9 0.6 4.3 2.6 3.3 - 2.1 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 0.6 3.7 1.2 0.9 4.4 2.9 4.3 7.3 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.6 1.2 0.6 1.7 1.1 1.5 2.1 3.6 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 3.2 3.0 8.6 7.7 7.8 5.9 2.1 14.6 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 0.8 3.5 3.7 4.2 17.5 36.6 71.8 117.3 196.0 273.6 375.3 553.1 659.4 32.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 0.7 1.3 7.3 17.2 23.2 21.0 29.3 27.9 14.6 2.7
  Magsäck C16 - - - - - 0.8 0.9 - 0.8 3.5 9.6 11.6 17.8 23.2 33.2 57.2 98.6 160.3 5.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.9 - - 0.6 1.8 1.2 5.2 6.6 2.9 2.1 7.3 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.9 0.9 2.5 4.2 7.1 11.6 12.3 27.5 55.4 71.8 111.5 153.0 5.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 0.9 - 2.8 5.1 6.7 12.9 18.0 32.1 51.3 92.2 76.5 3.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 1.2 1.8 - 2.2 - 2.1 7.3 0.2
  Lever C22 - - - - - - 1.8 - - 2.1 1.3 7.3 15.4 25.8 39.9 57.2 62.2 61.9 4.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.4 1.9 6.1 3.7 10.3 6.6 11.7 32.2 32.8 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.9 0.8 2.8 9.0 18.3 33.2 57.6 65.4 89.4 111.5 112.9 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 0.6 - 1.8 5.2 11.1 4.4 12.9 32.8 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.8 - 2.8 0.8 11.2 25.0 43.2 117.3 184.8 255.9 310.8 390.2 400.8 26.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.9 2.2 - 2.1 3.6 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 0.7 3.2 0.6 3.7 3.4 6.6 8.8 8.6 3.6 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.8 - 2.8 0.8 10.5 21.8 40.8 113.0 179.6 245.9 300.5 368.7 386.2 25.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 1.1 - 8.6 3.6 0.1
Ben C40-41 - - 0.9 0.8 0.8 - - - - - - - 0.6 - 1.1 1.5 - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - 1.6 - 1.9 0.8 2.8 2.6 5.5 11.1 6.9 13.3 30.8 21.4 21.9 2.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - 0.6 0.6 - - 4.4 1.5 8.6 29.1 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.6 1.2 6.9 6.6 7.3 8.6 3.6 0.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.9 - 0.8 - - - - - - - 4.3 - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 0.8 1.6 0.9 0.9 - 2.1 - 1.2 1.8 1.7 2.2 2.9 15.0 21.9 0.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 0.6 - 1.1 1.5 - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 0.8 1.6 - - 1.7 - 2.6 11.0 31.3 57.6 95.3 237.5 349.5 575.6 12.7
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 1.3 11.0 30.1 57.6 95.3 237.5 345.2 572.0 12.3
  Testikel C62 - - - - 0.8 1.6 - - 0.8 - 0.6 - 0.6 - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 0.8 - 0.6 - 0.6 - - - 4.3 3.6 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 0.8 4.2 8.3 15.2 17.8 22.3 63.1 71.8 126.5 225.9 6.5
  Njure C64 - - - - - - - - 0.8 3.5 7.7 12.8 8.0 15.5 28.8 38.1 51.5 47.4 3.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 0.7 0.6 2.4 9.8 6.9 34.3 33.7 75.0 178.5 3.1
Öga C69 - - - - - - - - - - 0.6 1.2 1.2 0.9 1.1 4.4 4.3 7.3 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.6 3.5 3.7 5.0 7.7 6.4 12.2 12.9 15.5 13.3 22.0 36.4 36.4 4.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 0.6 - 2.6 - 1.5 8.6 7.3 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 - - 0.8 - - - 0.9 0.8 - - 1.8 - 1.7 - - 2.1 7.3 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.8 - - 0.8 1.4 5.1 7.9 7.4 12.0 25.5 38.1 57.9 105.7 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.9 - - 0.8 1.5 1.6 4.4 0.9 3.3 3.5 7.7 19.5 25.2 44.7 117.4 130.5 223.0 291.5 11.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - 1.5 - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 0.8 1.6 1.8 0.9 1.7 2.8 4.5 11.0 11.1 20.6 52.1 46.9 79.3 94.7 4.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - 2.9 10.7 7.3 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 1.9 3.7 3.1 12.9 24.4 30.8 49.3 61.9 2.1
  Leukemi C91-95 1.9 - - 0.8 0.8 - 2.6 - 1.7 0.7 1.3 3.7 9.2 8.6 28.8 38.1 55.7 65.6 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.2 - - 6.6 8.8 19.3 47.4 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 0.6 2.6 5.5 1.5 8.6 14.6 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - 2.2 - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.