Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 28.7 12.8 13.0 17.3 33.3 56.9 77.1 128.1 239.3 359.1 522.7 633.1 881.7 1081 1192 1395 1706 1945 238.1
Mun och svalg C00-14 - - - 1.6 - - 2.9 2.0 3.5 2.9 6.6 7.0 15.8 14.7 21.5 29.8 42.9 45.3 3.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 0.7 - 1.3 1.6 2.8 3.2 12.3 4.1 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - 1.7 - 1.3 3.8 3.2 3.3 5.6 6.4 11.0 12.4 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 1.0 - 0.9 2.2 1.3 1.3 5.1 8.2 6.6 11.7 14.7 22.0 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - 1.6 - - 1.9 2.0 - - 1.3 1.3 1.9 0.8 3.7 4.3 2.5 4.1 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.9 0.7 2.0 0.6 4.4 0.8 2.8 4.3 2.5 2.7 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 1.0 2.0 3.7 - 4.1 6.2 1.9 10.8 22.5 35.5 55.0 86.3 122.8 199.4 251.0 344.3 452.5 582.4 36.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - 1.0 - 0.7 2.0 1.9 3.2 4.1 3.7 5.3 13.5 24.7 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - - 3.9 2.6 3.6 7.9 9.0 10.8 18.0 28.1 32.0 45.4 72.8 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 0.9 2.2 0.7 0.6 3.8 6.5 1.9 7.5 7.4 6.9 0.8
  Tjocktarm C18 - - 2.8 - 2.4 4.4 1.0 1.0 8.7 11.6 14.6 28.1 44.9 71.9 76.8 115.1 148.4 188.2 12.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.0 4.3 9.4 14.6 18.5 22.2 39.2 45.9 57.6 49.1 68.7 6.6
  Anus C21 - - - - 0.8 - - - - 1.4 1.3 1.3 0.6 1.6 2.8 3.2 2.5 2.7 0.5
  Lever C22 1.0 2.0 - - - - - - 1.7 2.2 2.0 5.1 8.2 11.4 13.1 20.3 35.6 39.8 2.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.0 - 1.4 2.0 4.5 6.3 8.2 15.0 21.3 25.8 45.3 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - 0.8 1.8 1.0 2.0 3.5 2.9 9.9 17.3 22.8 37.6 61.8 76.7 117.7 108.5 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.9 - - - - - 0.9 - - - - 0.8 1.9 5.3 7.4 24.7 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - 0.8 - - 1.0 1.0 2.6 7.2 14.6 28.8 54.4 61.3 72.1 72.5 100.6 76.9 9.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 1.3 0.6 - 2.5 - 1.1 3.7 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 1.9 1.6 2.8 1.1 - - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - 0.8 - - - 1.0 2.6 7.2 13.2 28.1 52.5 56.4 69.3 67.2 95.6 70.1 9.2
  Mediastinum C38 - - - - - - 1.0 - - - - - - - - 2.1 - 4.1 0.1
Ben C40-41 - 1.0 0.9 - 0.8 - - - 0.9 - - 1.9 0.6 2.5 1.9 - 2.5 2.7 0.5
Hudmelanom C43 - - - - 4.9 4.4 12.4 12.8 13.0 13.8 22.5 15.3 32.9 43.3 45.0 36.2 41.7 63.2 10.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - 0.8 0.9 1.0 1.0 4.3 2.2 5.3 8.3 17.1 36.0 55.3 97.0 154.5 302.2 7.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.7 - 1.3 1.6 0.9 1.1 1.2 2.7 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 0.8 - - - - - - 0.7 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - 1.0 - - 0.8 0.9 1.0 2.0 1.7 0.7 2.6 3.8 8.9 4.1 6.6 9.6 17.2 20.6 1.7
Bröst C50 - - - 0.8 - 6.2 17.1 47.3 104.0 194.0 274.9 279.4 340.5 361.3 290.3 298.4 279.6 261.0 83.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 2.4 13.3 13.3 19.7 20.8 33.3 48.4 94.0 130.4 152.8 178.0 184.4 177.8 179.9 29.7
  Livmoderhals C53 - - - - 0.8 6.2 10.5 12.8 4.3 4.3 7.3 4.5 5.1 8.2 8.4 10.7 11.0 15.1 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 1.0 2.0 3.5 18.1 19.9 51.2 77.2 92.4 107.7 89.5 90.7 70.1 14.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.1 - 1.4 0.0
  Äggstock C56 - - - - 1.6 5.3 1.0 1.0 12.1 8.7 17.9 30.1 36.1 40.1 45.9 52.2 39.2 57.7 8.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 1.8 1.0 3.9 0.9 2.2 3.3 8.3 12.0 12.3 15.0 30.9 36.8 35.7 2.9
Urinorgan C64-68 3.0 - - 0.8 - - - 2.0 6.9 7.2 11.3 19.2 41.1 50.7 72.1 85.3 112.8 87.9 9.2
  Njure C64 2.0 - - 0.8 - - - 1.0 5.2 5.1 5.3 12.1 24.7 30.2 49.6 61.8 51.5 41.2 5.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.0 - - - - - - 1.0 1.7 2.2 6.0 7.0 16.5 20.4 22.5 23.4 61.3 46.7 3.5
Öga C69 3.0 - - - - - - - - - 0.7 1.3 2.5 - 3.7 1.1 4.9 - 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.9 5.9 5.6 2.5 2.4 8.9 10.5 8.9 19.9 21.7 24.5 17.9 25.3 44.1 39.3 40.5 31.9 38.5 12.4
Sköldkörtel C73 - - - 1.6 3.2 6.2 9.5 8.9 21.7 22.4 23.8 18.5 13.3 6.5 16.9 18.1 11.0 8.2 7.9
Andra endokrina körtlar C74-75 1.0 - - - - - - - 0.9 0.7 - 0.6 - 3.3 1.9 1.1 - 1.4 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 2.0 2.6 3.6 7.9 9.0 9.5 18.8 22.5 34.1 68.7 107.1 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.9 3.0 2.8 8.2 13.8 9.8 6.7 9.9 13.9 13.8 23.2 41.6 65.2 80.9 113.3 141.8 206.0 164.8 21.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 0.9 4.9 10.5 3.6 3.8 2.0 0.9 - - 3.2 0.6 3.3 1.9 5.3 2.5 1.4 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.0 1.0 - 0.8 0.8 4.4 1.0 4.9 6.1 10.1 15.9 26.2 43.0 35.1 48.7 70.3 98.1 67.3 9.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 - - 2.5 2.7 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - 0.9 - - 0.9 0.7 2.6 3.2 8.9 12.3 21.5 30.9 35.6 16.5 2.1
  Leukemi C91-95 13.9 1.0 1.9 2.5 2.4 - 1.0 3.0 4.3 2.2 2.0 5.8 7.0 18.8 22.5 19.2 29.4 42.6 5.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 3.7 7.5 14.7 20.6 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1.0 - - - 0.9 1.0 - 1.7 0.7 2.6 3.2 4.4 9.8 15.0 8.5 23.3 13.7 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.9 3.0 7.8 15.2 22.5 19.8 37.3 21.3 14.0 9.6 3.7 2.7 6.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.6 32.4 80.1 72.3 56.2 47.7 34.0 16.6 7.0 5.1 4.1 0.9 1.1 1.2 5.5 23.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 2.5 3.2 10.7 6.7 8.9 7.8 10.9 14.6 12.1 10.1 13.1 8.4 14.9 7.4 8.2 5.8
  Basaliom i hud - - 0.9 0.8 2.4 5.3 10.5 27.6 55.5 79.6 112.6 168.2 255.7 368.6 533.9 730.1 903.8 1008 72.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.