Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.0 3.9 9.3 0.8 4.1 7.1 7.6 16.8 36.4 57.9 110.0 170.7 233.6 343.3 497.3 683.2 929.5 1290 69.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 0.9 0.7 1.3 3.2 1.3 0.8 2.8 9.6 14.7 23.4 0.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 0.9 - - 1.3 0.6 - 0.9 2.1 3.7 8.2 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.7 - - - - 1.9 3.2 7.4 9.6 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.7 0.6 - - - 1.1 - 4.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 0.7 1.3 0.6 0.8 - 2.1 2.5 1.4 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - 1.0 0.9 - - 0.9 1.9 1.0 7.8 10.9 22.5 40.9 72.8 85.8 167.7 226.0 336.0 527.5 19.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 0.7 0.7 1.9 1.9 1.6 4.7 4.3 9.8 27.5 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - 1.9 1.0 2.6 1.4 3.3 5.1 8.2 10.6 20.6 24.5 41.7 74.2 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 0.7 0.7 - 0.6 1.6 0.9 4.3 3.7 4.1 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 1.7 2.2 4.6 9.0 20.3 17.2 35.6 50.1 57.6 130.5 4.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 1.4 5.3 2.6 5.1 9.8 20.6 24.5 30.7 56.3 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 0.6 1.3 - 0.9 1.1 1.2 1.4 0.1
  Lever C22 - 1.0 - - - - - - 1.7 0.7 1.3 2.6 7.6 9.8 14.0 20.3 38.0 39.8 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 0.9 1.4 2.0 3.8 5.7 5.7 13.1 20.3 27.0 48.1 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.9 - - 0.9 1.4 4.6 15.3 22.2 28.6 56.2 71.4 118.9 120.9 5.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.9 - - - - - - 0.7 - - - 0.8 0.9 5.3 7.4 24.7 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.6 2.9 10.6 22.4 36.1 45.0 67.4 58.6 94.4 92.0 7.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.6 - 1.6 - - 4.9 1.4 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.9 - - - - - - 2.1 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 1.7 2.9 10.6 21.7 35.4 43.3 67.4 53.3 89.5 82.4 7.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 - 4.1 0.0
Ben C40-41 - - 0.9 - - - - 1.0 1.7 0.7 - 0.6 - 0.8 - - - 2.7 0.4
Hudmelanom C43 - - - - - - 1.9 1.0 0.9 2.2 2.0 2.6 1.9 7.4 3.7 12.8 4.9 16.5 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 - 6.1 15.1 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.8 2.8 2.1 - 2.7 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 0.7 - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - 0.9 - - - - - - 1.4 1.3 1.9 1.3 4.1 3.7 5.3 9.8 11.0 0.7
Bröst C50 - - - - - 1.8 - 6.9 9.5 21.7 32.5 42.8 39.9 68.7 71.2 94.9 85.8 115.4 12.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 3.6 1.0 1.0 4.3 5.8 15.2 24.3 34.2 49.0 60.9 100.2 114.0 138.7 9.1
  Livmoderhals C53 - - - - - 1.8 - - 1.7 0.7 1.3 1.3 0.6 3.3 4.7 5.3 6.1 19.2 0.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 0.9 0.7 2.0 6.4 8.9 9.0 20.6 25.6 41.7 38.5 2.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - 1.1 - 2.7 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 0.9 1.0 - 0.9 2.9 10.6 15.3 21.5 28.6 28.1 54.4 52.7 45.3 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 0.9 - 1.0 0.9 1.4 1.3 1.3 2.5 8.2 7.5 13.9 13.5 33.0 1.3
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 0.9 2.2 3.3 7.0 10.8 17.2 18.7 33.0 41.7 67.3 2.8
  Njure C64 - - - - - - - - 0.9 - 2.6 3.2 9.5 14.7 8.4 21.3 29.4 28.8 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 2.2 0.7 3.8 1.3 2.5 10.3 11.7 12.3 38.5 1.0
Öga C69 - 1.0 - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.8 0.9 4.3 4.9 1.4 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 1.0 3.7 0.8 0.8 0.9 2.9 3.9 3.5 5.8 8.6 10.2 10.8 11.4 17.8 19.2 20.8 30.2 4.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 0.6 - 1.6 1.9 8.5 7.4 8.2 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 1.0 - - - - - - - 0.9 0.7 - - - - 1.9 - 1.2 1.4 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.0 - 0.7 5.3 2.6 5.1 10.6 12.2 30.9 61.3 94.8 2.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3.0 1.0 2.8 - 3.2 - - 1.0 3.5 2.2 6.6 10.2 18.4 39.2 62.8 77.8 126.3 141.5 7.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 0.8 - - 1.0 - 0.7 - - - - - 2.1 - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 1.7 0.7 2.6 5.8 7.0 15.5 18.7 26.6 57.6 54.9 2.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.9 - 1.2 2.7 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.6 1.3 5.1 12.3 18.7 22.4 27.0 23.4 1.6
  Leukemi C91-95 3.0 1.0 2.8 - 2.4 - - - 1.7 0.7 1.3 3.2 4.4 9.0 17.8 18.1 27.0 39.8 2.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 0.6 - 1.9 2.1 8.6 15.1 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 1.3 1.6 4.7 6.4 4.9 5.5 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.9 3.2 - 4.1 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.9 2.1 - 1.4 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.