Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2210 88.8 2.7 4.6 0.9 3.0
Mun och svalg C00-14 40 97.5 0.5 - - 2.0
  Läpp C00 5 100.0 - - - -
  Tunga C02 10 98.0 - - - 2.0
  Annan muncancer C03-06 15 97.3 - - - 2.7
  Spottkörtel C07-08 5 92.6 3.7 - - 3.7
  Svalg C01,C09-14 5 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 429 79.0 2.1 11.4 1.9 5.6
  Matstrupe C15 11 87.5 - 3.6 3.6 5.4
  Magsäck C16 45 93.4 - 2.6 1.3 2.6
  Tunntarm C17 8 92.5 - 5.0 - 2.5
  Tjocktarm C18 142 94.8 0.1 2.1 0.7 2.2
  Ändtarm C19-20 69 96.5 - 0.9 0.6 2.0
  Anus C21 4 100.0 - - - -
  Lever C22 27 64.2 2.9 24.8 1.5 6.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 55.3 9.8 21.1 0.8 13.0
  Bukspottkörtel C25 90 45.2 6.2 33.5 3.5 11.5
  Andra matsmältningsorgan C26 7 26.5 2.9 14.7 26.5 29.4
Andningsorgan C30-39 105 66.4 13.3 12.5 2.1 5.7
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 99 66.0 14.1 12.5 2.2 5.2
  Mediastinum C38 1 16.7 - 50.0 - 33.3
Ben C40-41 3 70.6 - 17.6 - 11.8
Hudmelanom C43 79 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 120 99.8 - - - 0.2
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 17 96.4 1.2 1.2 - 1.2
Bröst C50 660 99.3 0.1 0.2 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 275 94.5 2.2 1.7 0.6 1.0
  Livmoderhals C53 24 94.9 2.5 0.8 1.7 -
  Livmoderkropp C54 140 98.7 0.1 0.3 0.3 0.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 33.3 - 66.7 - -
  Äggstock C56 78 87.1 6.2 4.6 0.3 1.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 33 94.5 1.2 0.6 1.8 1.8
Urinorgan C64-68 102 90.6 0.4 5.5 1.0 2.5
  Njure C64 61 87.8 0.3 8.3 1.3 2.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 42 94.7 0.5 1.4 0.5 2.9
Öga C69 4 63.2 - 21.1 10.5 5.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 80 84.0 - 10.3 1.3 4.5
Sköldkörtel C73 46 98.3 0.4 - 0.9 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 75.0 - 25.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 53 48.5 13.3 25.4 2.3 10.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 191 75.6 11.2 2.6 1.7 8.9
  Hodgkin lymfom C81 10 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 92 98.7 0.2 - - 1.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 27 44.0 19.4 18.7 5.2 12.7
  Leukemi C91-95 36 51.1 29.2 - 3.4 16.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 27.5 17.5 - 2.5 52.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 17 58.6 24.1 - 2.3 14.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 43 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 86 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 97.6 - - - 2.4
  Basaliom i hud 848 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.