Prostata 762 30.0 75.8
Lunga, luftstrupe 256 10.1 26.0
Tjocktarm 159 6.3 16.6
Urinblåsa och urinvägar3 154 6.1 14.6
Hud, ej-melanom2 144 5.7 12.5
Ändtarm 110 4.3 12.2
Non-Hodgkin lymfom 108 4.2 13.4
Hudmelanom 92 3.6 11.1
Bukspottkörtel 76 3.0 7.3
Njure 73 2.9 8.4
Alla cancerformer2 2544 100.0 277.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.