Lunga, luftstrupe 229 22.1 22.4
Prostata 149 14.4 12.1
Bukspottkörtel 86 8.3 8.3
Tjocktarm 63 6.1 6.3
Magsäck 45 4.3 4.1
Non-Hodgkin lymfom 44 4.2 4.2
Ändtarm 43 4.1 4.3
Lever 38 3.7 3.8
Urinblåsa och urinvägar3 36 3.5 3.3
Leukemi 31 3.0 3.2
Alla cancerformer2 1037 100.0 101.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.