Bröst 696 29.4 86.2
Hud, ej-melanom2 177 7.5 10.7
Livmoderkropp 154 6.5 15.2
Tjocktarm 152 6.4 13.3
Lunga, luftstrupe 105 4.4 9.7
Non-Hodgkin lymfom 101 4.3 11.2
Äggstock 85 3.6 8.9
Hudmelanom 84 3.6 10.9
Bukspottkörtel 83 3.5 6.7
Hjärna, centrala nervsystemet 81 3.4 12.7
Alla cancerformer2 2364 100.0 250.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.