Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2373 29.9 3.5 4.3 22.2 5.9 5.1 29.1
Mun och svalg C00-14 63 31.0 2.5 18.7 17.7 - 6.0 24.1
  Läpp C00 11 66.1 - 3.6 1.8 - - 28.6
  Tunga C02 12 30.6 - 24.2 11.3 - 6.5 27.4
  Annan muncancer C03-06 13 23.8 4.8 12.7 20.6 - 4.8 33.3
  Spottkörtel C07-08 6 46.4 3.6 7.1 14.3 - 14.3 14.3
  Svalg C01,C09-14 21 13.1 3.7 29.9 29.0 - 7.5 16.8
Matsmältningsorgan C15-26 499 13.9 8.0 9.3 25.7 7.8 9.8 25.5
  Matstrupe C15 30 11.3 2.0 10.6 30.5 7.9 7.9 29.8
  Magsäck C16 62 11.3 1.3 8.1 34.0 6.1 13.6 25.6
  Tunntarm C17 10 11.8 - 11.8 25.5 7.8 21.6 21.6
  Tjocktarm C18 142 14.3 16.6 13.6 19.9 8.3 8.6 18.7
  Ändtarm C19-20 96 20.5 13.1 12.2 17.8 7.7 5.8 22.8
  Anus C21 3 23.1 7.7 7.7 15.4 7.7 - 38.5
  Lever C22 49 18.8 1.6 0.8 18.4 4.5 8.6 47.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 18 9.8 3.3 6.5 23.9 9.8 13.0 33.7
  Bukspottkörtel C25 80 7.2 1.2 4.7 40.8 9.0 13.4 23.6
  Andra matsmältningsorgan C26 8 2.5 - - 42.5 17.5 7.5 30.0
Andningsorgan C30-39 301 12.0 1.7 9.6 36.4 9.5 7.2 23.5
  Näsa, bihåla C30-31 2 16.7 - 8.3 25.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 16 32.1 4.9 7.4 22.2 - 2.5 30.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 279 10.9 1.5 9.7 37.5 10.3 7.7 22.4
  Mediastinum C38 2 - - - 22.2 - - 77.8
Ben C40-41 5 26.9 - - 11.5 - 3.8 57.7
Hudmelanom C43 88 26.6 0.9 3.0 4.3 1.8 10.7 52.7
Hud, ej-melanom C44 123 37.5 0.2 1.0 0.8 - 0.8 59.7
Mesoteliom C45 6 3.4 - 10.3 31.0 3.4 6.9 44.8
Autonoma nervsystemet C47 1 40.0 - - 20.0 - - 40.0
Bindvävnad C48-49 14 29.2 - - 9.7 2.8 4.2 54.2
Bröst C50 3 28.6 7.1 21.4 - - 28.6 14.3
Manliga könsorgan C60-63 705 44.9 4.2 0.8 15.6 3.7 1.1 29.7
  Prostata C61 683 44.9 4.3 0.5 16.0 3.7 1.0 29.5
  Testikel C62 16 41.8 - 10.1 2.5 2.5 2.5 40.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 50.0 - 11.8 8.8 - 5.9 23.5
Urinorgan C64-68 211 51.3 2.5 0.5 10.9 2.9 4.0 27.9
  Njure C64 71 36.7 4.8 0.6 18.1 6.5 7.1 26.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 140 58.7 1.3 0.4 7.3 1.1 2.4 28.7
Öga C69 2 63.6 - - - - 9.1 27.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 61 98.4 - - 1.0 - - 0.7
Sköldkörtel C73 17 26.2 2.4 11.9 10.7 4.8 15.5 28.6
Andra endokrina körtlar C74-75 3 7.7 - - 30.8 30.8 - 30.8
Annan eller ospecifierad C76,C80 42 - - 1.9 36.0 22.7 22.3 17.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 229 7.8 - 0.7 51.5 11.4 2.1 26.6
  Hodgkin lymfom C81 12 10.3 - - 17.2 - 1.7 70.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 111 13.3 - 1.4 29.0 6.8 3.8 45.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 - - - 84.6 7.7 7.7 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 29 6.3 - - 79.2 9.0 0.7 4.9
  Leukemi C91-95 48 - - - 79.4 19.7 - 0.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 - - - 79.7 20.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 15 - - - 75.0 25.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 740 100.0 - - - - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.