Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2210 31.0 1.8 9.7 16.9 4.5 9.3 26.7
Mun och svalg C00-14 40 37.4 1.0 7.6 11.6 0.5 5.1 36.9
  Läpp C00 5 62.5 - 4.2 - - 4.2 29.2
  Tunga C02 10 44.9 4.1 6.1 2.0 - 8.2 34.7
  Annan muncancer C03-06 15 28.8 - 8.2 16.4 - 2.7 43.8
  Spottkörtel C07-08 5 37.0 - - 18.5 - 7.4 37.0
  Svalg C01,C09-14 5 24.0 - 20.0 20.0 4.0 4.0 28.0
Matsmältningsorgan C15-26 429 13.2 7.1 8.2 24.5 8.2 10.2 28.6
  Matstrupe C15 11 17.9 3.6 3.6 25.0 5.4 7.1 37.5
  Magsäck C16 45 13.2 1.8 4.4 26.0 5.7 14.1 34.8
  Tunntarm C17 8 10.0 5.0 5.0 32.5 5.0 20.0 22.5
  Tjocktarm C18 142 14.3 15.3 12.6 20.4 9.7 8.0 19.7
  Ändtarm C19-20 69 18.2 7.2 11.8 17.6 8.6 8.9 27.7
  Anus C21 4 40.0 - 25.0 5.0 - 5.0 25.0
  Lever C22 27 12.4 2.2 0.7 20.4 7.3 10.2 46.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 4.1 2.4 5.7 30.1 7.3 8.9 41.5
  Bukspottkörtel C25 90 9.8 1.1 4.2 34.8 7.8 13.5 28.8
  Andra matsmältningsorgan C26 7 - - - 29.4 14.7 2.9 52.9
Andningsorgan C30-39 105 13.1 1.3 6.1 34.7 8.2 9.3 27.3
  Näsa, bihåla C30-31 2 20.0 10.0 - 10.0 - 20.0 40.0
  Struphuvud C32 2 55.6 - - - - 22.2 22.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 99 12.1 1.2 6.4 36.6 8.5 9.1 26.2
  Mediastinum C38 1 33.3 - - - - - 66.7
Ben C40-41 3 41.2 - - 11.8 - - 47.1
Hudmelanom C43 79 30.3 0.8 3.3 1.5 0.8 8.3 55.1
Hud, ej-melanom C44 120 37.8 - 0.2 0.3 0.2 1.2 60.3
Mesoteliom C45 2 10.0 - - 20.0 10.0 20.0 40.0
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 50.0 - - 50.0
Bindvävnad C48-49 17 24.1 1.2 1.2 22.9 3.6 2.4 44.6
Bröst C50 660 34.8 0.2 22.5 4.0 0.6 14.3 23.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 275 48.4 1.1 4.1 22.1 5.0 8.4 10.8
  Livmoderhals C53 24 44.9 1.7 11.9 21.2 2.5 6.8 11.0
  Livmoderkropp C54 140 67.3 0.1 2.4 11.8 1.6 4.3 12.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - - 33.3 - 66.7
  Äggstock C56 78 16.8 2.3 3.1 41.8 12.4 16.5 7.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 33 45.7 1.8 8.5 20.7 3.7 8.5 11.0
Urinorgan C64-68 102 48.3 2.5 1.2 13.9 3.1 3.3 27.6
  Njure C64 61 44.2 3.3 1.7 16.2 5.0 3.6 26.1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 42 54.3 1.4 0.5 10.6 0.5 2.9 29.8
Öga C69 4 26.3 - - 10.5 5.3 - 57.9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 80 99.5 - - - - - 0.5
Sköldkörtel C73 46 42.7 1.3 7.3 6.0 0.4 6.5 35.8
Andra endokrina körtlar C74-75 2 16.7 - - 33.3 - 8.3 41.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 53 0.4 - 0.8 43.2 22.7 17.4 15.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 191 6.0 0.1 1.2 48.8 10.7 4.0 29.3
  Hodgkin lymfom C81 10 3.9 - 7.8 3.9 3.9 7.8 72.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 92 11.1 - 1.5 24.2 5.9 7.4 49.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 83.3 - - 16.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 27 2.2 0.7 - 78.4 11.9 - 6.7
  Leukemi C91-95 36 0.6 - - 84.8 13.5 - 1.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 - - - 65.0 30.0 - 5.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 17 - - - 75.9 24.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 43 98.1 - 0.5 - - 0.5 0.9
  Förstadier till cancer i livmoderhals 86 99.8 - - - - - 0.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 87.4 - - 1.8 0.6 1.2 9.0
  Basaliom i hud 848 99.9 - - 0.0 - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.