Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2027 7263 11347 16448
Mun och svalg C00-14 62 211 316 539
  Läpp C00 10 44 84 212
  Tunga C02 17 45 70 98
  Annan muncancer C03-06 13 38 56 82
  Spottkörtel C07-08 3 20 31 49
  Svalg C01,C09-14 19 64 75 98
Matsmältningsorgan C15-26 356 1078 1598 2272
  Matstrupe C15 18 35 41 51
  Magsäck C16 40 93 131 223
  Tunntarm C17 9 28 46 61
  Tjocktarm C18 131 454 683 1001
  Ändtarm C19-20 100 338 534 735
  Anus C21 1 7 10 19
  Lever C22 20 41 49 59
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 15 29 34 41
  Bukspottkörtel C25 21 52 68 79
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 3
Andningsorgan C30-39 152 349 467 618
  Näsa, bihåla C30-31 4 9 19 29
  Struphuvud C32 15 49 79 123
  Lunga, luftstrupe C33-34 132 288 362 455
  Mediastinum C38 1 3 6 9
Ben C40-41 5 21 28 77
Hudmelanom C43 86 353 543 896
Hud, ej-melanom C44 139 490 685 947
Mesoteliom C45 3 7 8 9
Autonoma nervsystemet C47 - 2 5 23
Bindvävnad C48-49 13 52 82 169
Bröst C50 3 11 14 27
Manliga könsorgan C60-63 758 2988 4917 6303
  Prostata C61 728 2887 4742 5932
  Testikel C62 21 73 133 313
  Andra manliga könsorgan C60,C63 9 28 42 58
Urinorgan C64-68 197 731 1143 1742
  Njure C64 61 221 345 543
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 136 510 798 1199
Öga C69 1 6 13 62
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 57 172 293 695
Sköldkörtel C73 12 66 98 200
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3 10 27
Annan eller ospecifierad C76,C80 26 53 67 89
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 157 670 1060 1753
  Hodgkin lymfom C81 8 52 96 247
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 85 368 584 910
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 6 8 12
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 72 103 121
  Leukemi C91-95 36 116 186 346
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 6 6 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 14 50 77 111
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 813 3297 5244 7957
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.