Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 798 1234 1811
Mun och svalg C00-14 8 25 37 57
  Läpp C00 1 4 8 18
  Tunga C02 2 6 9 13
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 9
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 6
  Svalg C01,C09-14 3 8 9 12
Matsmältningsorgan C15-26 38 115 167 231
  Matstrupe C15 2 4 4 5
  Magsäck C16 4 10 14 22
  Tunntarm C17 1 3 5 7
  Tjocktarm C18 13 49 72 104
  Ändtarm C19-20 11 35 53 71
  Anus C21 0 1 1 2
  Lever C22 2 4 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 2 6 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 1
Andningsorgan C30-39 16 37 50 65
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 3
  Struphuvud C32 2 5 8 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 30 38 48
  Mediastinum C38 0 0 1 2
Ben C40-41 1 3 5 13
Hudmelanom C43 10 43 65 103
Hud, ej-melanom C44 12 42 59 82
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 1 5
Bindvävnad C48-49 2 8 12 24
Bröst C50 0 1 2 3
Manliga könsorgan C60-63 78 298 478 601
  Prostata C61 71 276 439 529
  Testikel C62 6 19 34 66
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 7
Urinorgan C64-68 20 76 118 179
  Njure C64 7 27 41 64
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 50 77 114
Öga C69 0 1 2 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 33 56 119
Sköldkörtel C73 2 11 15 29
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 4 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 97 157 271
  Hodgkin lymfom C81 2 11 22 50
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 47 75 120
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 8 12 14
  Leukemi C91-95 8 22 36 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 7 11 14
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 77 315 496 739
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.