Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 221 849 1390 2340
Mun och svalg C00-14 2 14 22 34
  Läpp C00 0 1 2 4
  Tunga C02 0 3 5 6
  Annan muncancer C03-06 1 5 7 11
  Spottkörtel C07-08 0 3 5 9
  Svalg C01,C09-14 0 2 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 29 89 137 206
  Matstrupe C15 0 1 2 2
  Magsäck C16 3 7 12 19
  Tunntarm C17 0 3 5 6
  Tjocktarm C18 12 39 65 107
  Ändtarm C19-20 7 23 35 50
  Anus C21 0 2 3 3
  Lever C22 2 3 3 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 4
  Bukspottkörtel C25 3 9 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 0
Andningsorgan C30-39 6 15 20 26
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 - 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 14 17 22
  Mediastinum C38 - 0 0 1
Ben C40-41 - 2 3 11
Hudmelanom C43 10 43 68 114
Hud, ej-melanom C44 10 29 39 56
Mesoteliom C45 0 0 0 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 1 3
Bindvävnad C48-49 2 7 10 20
Bröst C50 84 354 593 940
Kvinnliga könsorgan C51-58 30 108 174 301
  Livmoderhals C53 4 16 25 52
  Livmoderkropp C54 14 56 91 148
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 1 3
  Äggstock C56 8 27 42 77
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 14 21
Urinorgan C64-68 8 30 49 82
  Njure C64 5 19 32 53
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 11 17 28
Öga C69 - 2 4 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 44 81 175
Sköldkörtel C73 7 35 60 123
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 9 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 70 118 223
  Hodgkin lymfom C81 2 12 22 48
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 33 55 90
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 5 7 9
  Leukemi C91-95 3 14 24 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 6 9 13
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 27 49 85
  Förstadier till cancer i livmoderhals 23 114 248 618
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 26 47 90
  Basaliom i hud 73 305 488 742
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.