Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 785 816 973 1051 1153 1335 1441 1697 1890 2051 2113
Mun och svalg C00-14 33 27 36 36 42 39 32 39 37 46 42
  Läpp C00 24 17 21 22 24 22 14 12 8 10 16
  Tunga C02 1 1 3 3 2 4 5 7 6 7 2
  Annan muncancer C03-06 2 2 2 2 5 4 5 9 8 11 15
  Spottkörtel C07-08 2 1 2 3 3 3 1 4 4 6 4
  Svalg C01,C09-14 4 6 8 6 8 6 7 8 12 12 5
Matsmältningsorgan C15-26 229 215 238 247 263 270 296 316 379 412 407
  Matstrupe C15 17 14 15 12 18 15 16 17 27 24 24
  Magsäck C16 128 99 96 90 82 73 60 51 61 43 62
  Tunntarm C17 2 3 4 3 7 5 9 6 7 11 13
  Tjocktarm C18 17 20 27 34 47 58 67 75 88 110 97
  Ändtarm C19-20 19 24 31 34 36 47 54 56 67 75 74
  Anus C21 - - 0 1 2 0 1 1 3 3 2
  Lever C22 8 14 11 16 18 19 21 33 38 34 44
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 8 10 8 8 13 13 12 13 16
  Bukspottkörtel C25 27 31 42 41 41 42 52 60 72 91 68
  Andra matsmältningsorgan C26 8 6 5 6 4 3 3 4 5 8 7
Andningsorgan C30-39 270 292 335 304 278 296 254 257 273 269 274
  Näsa, bihåla C30-31 3 3 3 3 2 3 4 2 4 5 3
  Struphuvud C32 23 14 19 18 14 18 12 12 14 13 9
  Lunga, luftstrupe C33-34 243 274 313 282 259 274 238 242 252 250 260
  Mediastinum C38 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Ben C40-41 6 4 3 4 4 2 4 2 3 3 2
Hudmelanom C43 9 11 12 22 31 32 34 44 60 64 76
Hud, ej-melanom C44 9 10 14 22 33 31 36 50 83 131 105
Mesoteliom C45 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 4
Autonoma nervsystemet C47 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 8 6 5 7 8 7 8 10 11 7 10
Bröst C50 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2
Manliga könsorgan C60-63 57 78 111 152 193 314 393 571 593 599 673
  Prostata C61 53 71 105 145 184 304 381 555 574 580 646
  Testikel C62 3 5 4 5 7 7 10 12 14 13 19
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 1 2 1 2 2 4 4 6 8
Urinorgan C64-68 47 57 76 90 124 128 143 149 176 206 179
  Njure C64 15 18 22 33 47 45 52 52 66 77 66
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 32 39 54 57 77 83 91 98 111 129 113
Öga C69 2 3 3 2 2 4 4 4 2 4 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 19 26 31 29 37 40 43 48 53 46
Sköldkörtel C73 4 7 6 8 11 16 16 17 19 19 27
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 24 20 16 22 27 29 34 30 25 29 49
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 59 61 81 98 103 123 136 154 168 199 210
  Hodgkin lymfom C81 9 8 11 10 9 12 9 9 9 11 19
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 16 25 31 40 47 55 61 78 92 84
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 1 0 1 1 1 2 3 3 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 7 7 13 12 18 22 23 20 30 36
  Leukemi C91-95 27 27 34 40 31 37 42 45 45 47 47
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 4 6 8 8 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 3 5 9 7 4 8 5 8 14
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 53 65 86 151 187 225 246 312 420 482 507
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.