Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 585 588 664 646 685 712 731 750 810 859 864
Mun och svalg C00-14 9 7 9 8 11 10 7 13 12 21 13
  Läpp C00 3 1 1 0 2 1 1 1 0 - 2
  Tunga C02 1 1 0 1 1 1 1 3 2 3 -
  Annan muncancer C03-06 1 2 1 1 1 2 1 3 3 4 3
  Spottkörtel C07-08 2 0 1 1 2 2 1 2 2 - 2
  Svalg C01,C09-14 2 4 6 4 5 5 3 4 4 14 6
Matsmältningsorgan C15-26 204 181 189 187 190 191 196 215 243 254 256
  Matstrupe C15 17 12 13 10 16 14 13 15 20 24 22
  Magsäck C16 116 88 80 73 64 55 44 41 42 42 37
  Tunntarm C17 1 2 2 2 4 4 5 3 2 5 2
  Tjocktarm C18 12 14 16 16 25 26 31 30 37 34 40
  Ändtarm C19-20 15 14 16 22 18 25 26 30 26 24 34
  Anus C21 - - 0 0 1 0 0 0 1 1 1
  Lever C22 8 13 9 12 14 17 17 23 31 34 33
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 3 7 9 8 8 11 11 11 10 10
  Bukspottkörtel C25 25 30 40 39 38 39 47 58 68 74 68
  Andra matsmältningsorgan C26 7 5 4 5 3 3 3 4 4 6 9
Andningsorgan C30-39 220 242 277 248 245 249 229 217 236 217 218
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2
  Struphuvud C32 9 8 8 7 6 6 3 4 5 3 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 209 231 266 239 235 241 222 211 228 212 211
  Mediastinum C38 1 1 1 0 2 1 1 1 2 - -
Ben C40-41 4 3 3 2 2 2 2 1 0 3 1
Hudmelanom C43 5 7 5 8 5 9 9 13 15 22 24
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 4
Mesoteliom C45 1 2 2 2 3 3 5 6 5 4 5
Autonoma nervsystemet C47 1 0 1 0 0 0 0 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 4 4 3 4 3 5 5 4 6 6 4
Bröst C50 - 0 0 0 - - 0 0 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 25 37 52 61 75 88 98 104 111 129 131
  Prostata C61 23 35 49 60 73 87 95 102 109 125 130
  Testikel C62 1 1 2 0 2 1 2 1 1 3 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Urinorgan C64-68 23 26 33 33 43 39 49 51 51 63 59
  Njure C64 9 11 14 17 22 20 24 22 23 31 30
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 14 15 20 16 21 19 25 29 28 32 29
Öga C69 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 14 15 15 19 20 26 25 23 27 26
Sköldkörtel C73 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 19 15 18 26 26 28 24 20 24 27
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 40 53 53 57 65 72 71 76 79 92
  Hodgkin lymfom C81 5 4 6 4 3 4 2 3 2 3 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 10 15 16 20 24 28 26 27 29 41
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 1 0 1 1 1 - 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 5 6 8 10 12 14 14 17 20 15
  Leukemi C91-95 21 19 26 24 21 20 24 23 23 20 24
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 2 3 4 5 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 3 5 1 2 3 2 5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 1 1 - 0 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.