Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 553 641 781 940 1061 1221 1331 1472 1703 1797 1839
Mun och svalg C00-14 11 9 14 15 14 23 22 25 25 18 41
  Läpp C00 4 2 4 3 5 5 6 6 4 2 9
  Tunga C02 1 2 2 4 2 5 4 5 6 8 8
  Annan muncancer C03-06 2 2 2 3 4 6 6 8 8 5 17
  Spottkörtel C07-08 2 2 3 2 2 3 4 4 3 1 4
  Svalg C01,C09-14 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3
Matsmältningsorgan C15-26 166 191 236 255 261 276 282 296 332 336 356
  Matstrupe C15 16 16 10 13 12 11 11 12 11 6 6
  Magsäck C16 66 65 70 64 65 51 44 41 39 31 26
  Tunntarm C17 2 2 1 5 4 4 6 6 6 9 5
  Tjocktarm C18 21 32 44 50 61 79 80 86 104 117 145
  Ändtarm C19-20 20 21 30 34 29 41 42 43 41 42 44
  Anus C21 - - 0 2 2 1 3 1 4 - 5
  Lever C22 4 9 13 11 15 11 18 16 24 21 20
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 12 23 26 27 29 21 18 21 24 27
  Bukspottkörtel C25 20 27 37 43 42 46 52 66 70 71 69
  Andra matsmältningsorgan C26 11 7 7 8 5 4 7 7 10 15 9
Andningsorgan C30-39 23 29 38 47 49 61 71 88 107 110 117
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 3 2 1 2 2 1 2 4 1
  Struphuvud C32 2 1 2 2 2 2 2 1 1 - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 18 26 33 43 44 56 66 84 101 105 111
  Mediastinum C38 0 0 0 0 2 0 1 1 2 - 2
Ben C40-41 3 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1
Hudmelanom C43 8 10 15 25 26 27 29 36 44 55 56
Hud, ej-melanom C44 7 8 15 19 26 33 37 47 74 75 92
Mesoteliom C45 1 1 0 1 2 1 1 3 2 4 4
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 1 0 1 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 5 6 5 6 7 7 7 15 17 9 15
Bröst C50 101 130 154 198 257 302 368 414 509 545 539
Kvinnliga könsorgan C51-58 106 105 113 125 140 152 164 187 198 196 193
  Livmoderhals C53 37 28 19 21 16 16 18 20 21 12 21
  Livmoderkropp C54 29 33 43 53 62 68 71 92 99 93 90
  Annan cancer i livmodern C55,C58 4 2 3 1 2 2 2 1 1 5 2
  Äggstock C56 30 35 41 44 51 57 60 59 55 57 48
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 7 6 6 9 9 13 15 22 29 32
Urinorgan C64-68 23 33 33 53 63 68 65 74 81 80 80
  Njure C64 14 18 19 36 40 42 37 44 49 47 47
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 15 14 18 23 26 28 30 31 33 33
Öga C69 3 3 4 3 2 3 2 5 2 2 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 24 32 45 39 40 54 59 68 68 84
Sköldkörtel C73 10 14 27 33 47 70 53 56 62 78 60
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 2 2 3 2 1 2 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 21 21 22 29 41 44 39 36 56 57
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 46 51 71 88 94 110 127 125 141 164 142
  Hodgkin lymfom C81 6 5 6 7 8 8 8 9 7 9 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 12 19 28 34 47 50 55 63 62 70
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1 1 1 1 1 1 - 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 9 13 14 16 15 22 16 23 32 27
  Leukemi C91-95 22 22 28 32 27 31 35 33 34 43 25
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 4 4 8 6 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 3 5 7 9 8 7 6 5 12 8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 1 1 4 9 11 16 29 55 58 51
  Förstadier till cancer i livmoderhals 28 28 12 21 51 65 77 91 126 162 178
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 6 5 6 5 11 13 17 18 16 20
  Basaliom i hud 69 85 116 188 234 261 287 340 451 542 540
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.