Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 342 380 435 492 520 553 598 606 669 677 728
Mun och svalg C00-14 5 5 7 6 4 8 7 7 7 6 10
  Läpp C00 1 0 0 0 0 0 - 0 - - 1
  Tunga C02 1 2 1 2 0 2 1 1 2 3 1
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3
  Spottkörtel C07-08 0 - 2 1 0 1 1 0 2 - 3
  Svalg C01,C09-14 1 2 2 2 1 3 1 2 1 - 2
Matsmältningsorgan C15-26 139 155 180 194 191 192 194 194 224 207 240
  Matstrupe C15 13 16 10 10 11 9 11 10 10 9 3
  Magsäck C16 60 57 57 54 50 40 32 30 26 21 25
  Tunntarm C17 1 1 0 2 2 3 2 3 4 3 -
  Tjocktarm C18 16 20 24 27 31 38 37 37 45 50 58
  Ändtarm C19-20 12 10 16 17 18 20 22 19 19 15 20
  Anus C21 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lever C22 3 8 11 10 13 10 14 13 23 12 22
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 11 20 23 22 24 21 15 18 20 23
  Bukspottkörtel C25 19 24 35 40 39 43 49 60 69 64 79
  Andra matsmältningsorgan C26 10 7 7 8 4 4 6 7 8 12 9
Andningsorgan C30-39 16 22 31 36 41 49 57 72 84 95 111
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 3
  Struphuvud C32 1 0 0 1 0 1 1 0 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 20 29 33 39 47 54 69 81 95 106
  Mediastinum C38 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 2
Ben C40-41 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Hudmelanom C43 4 4 3 4 5 6 5 6 7 11 7
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 1 1 0 2 3 2 3 -
Mesoteliom C45 1 1 0 0 1 1 1 2 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 4 3 3 4 3 3 7 11 10 14
Bröst C50 46 53 50 66 71 82 89 88 94 94 98
Kvinnliga könsorgan C51-58 45 52 55 58 67 63 69 67 75 77 78
  Livmoderhals C53 17 13 10 12 10 6 7 9 6 3 8
  Livmoderkropp C54 7 8 11 13 15 19 16 15 24 23 15
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2
  Äggstock C56 16 25 29 29 35 31 39 35 36 37 39
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 4 4 3 6 5 6 7 9 12 14
Urinorgan C64-68 15 14 18 22 27 26 31 32 30 34 29
  Njure C64 10 9 11 17 18 18 19 19 19 20 17
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 5 7 5 8 9 12 13 11 14 12
Öga C69 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 12 16 20 17 18 22 23 26 15 21
Sköldkörtel C73 3 4 6 5 5 7 4 5 4 4 4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 1 2 2 0 2 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 19 18 20 26 34 39 34 31 41 37
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 33 33 43 55 56 59 69 64 67 72 75
  Hodgkin lymfom C81 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 5 10 16 21 25 26 26 25 24 33
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - 0 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 9 9 12 11 10 15 15 17 20 21
  Leukemi C91-95 18 16 20 21 18 18 23 18 17 18 10
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 2 3 3 5 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 2 1 3 4 1 1 3 3 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - 0 - - 0 0 0 4 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - 0 - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - 0 0 0 0 1 1 0 2 2
  Basaliom i hud 0 1 - 1 - 0 0 0 - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.