Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 21.8 14.8 14.0 24.8 34.6 60.6 52.0 73.9 97.1 182.5 339.8 608.0 1053 1650 2307 2756 3331 3532 280.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - 0.8 1.8 5.8 1.8 10.3 15.0 15.1 19.0 29.6 48.2 46.1 60.1 43.3 6.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 0.8 0.7 4.6 4.4 13.8 16.6 46.5 24.1 1.2
  Tunga C02 - - - - - 0.8 0.9 1.0 0.9 1.6 1.5 4.3 3.0 1.1 6.9 1.8 2.7 - 0.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.4 4.5 5.8 5.3 7.7 8.3 14.8 2.7 9.6 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 0.9 1.9 - 0.8 - 1.4 0.8 4.4 5.5 7.4 2.7 4.8 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 2.9 0.9 5.6 8.3 2.9 5.3 12.1 13.8 5.5 5.5 4.8 2.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - 1.8 2.4 1.6 3.3 7.0 4.8 23.6 36.5 67.7 110.8 189.7 290.7 490.4 568.2 724.2 789.2 52.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.4 6.0 10.1 18.2 14.3 34.4 40.6 32.8 48.1 3.5
  Magsäck C16 - - - - - - 0.9 - 6.4 7.9 16.5 14.4 22.0 41.7 67.5 68.3 125.7 139.5 7.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - 1.0 1.8 3.2 2.3 2.9 5.3 7.7 13.8 9.2 10.9 14.4 1.5
  Tjocktarm C18 - - 0.9 2.4 - 1.7 0.9 1.0 8.2 9.5 15.8 25.9 46.3 53.7 144.6 114.4 188.6 226.2 13.0
  Ändtarm C19-20 - - - - 1.6 0.8 4.4 1.0 5.4 5.6 10.5 20.9 35.7 66.9 71.6 112.5 95.7 115.5 9.6
  Anus C21 - - - - - - - - 0.9 0.8 3.0 0.7 - 1.1 2.8 - 2.7 - 0.4
  Lever C22 - - 0.9 - - - - - - - 0.8 8.6 19.0 34.0 57.9 66.4 68.3 57.7 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 0.8 2.2 7.6 7.7 15.2 22.1 21.9 38.5 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.8 0.9 1.9 0.9 7.1 10.5 25.2 33.4 61.4 79.9 121.8 161.2 125.1 9.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.5 - 2.3 2.2 2.8 12.9 16.4 24.1 0.6
Andningsorgan C30-39 - 0.9 - 0.8 0.8 1.7 0.9 3.8 5.4 15.9 45.1 87.8 156.3 250.1 349.9 396.6 415.4 486.0 36.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 1.9 - 0.8 - 2.2 1.5 3.3 4.1 7.4 2.7 - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.9 - 6.0 5.0 7.6 7.7 13.8 11.1 13.7 19.2 1.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - 0.8 - 0.8 0.9 1.0 3.6 14.3 39.1 80.6 147.2 238.0 329.2 374.5 396.3 466.8 34.2
  Mediastinum C38 - 0.9 - - 0.8 0.8 - 1.0 - - - - - 1.1 1.4 3.7 2.7 - 0.4
Ben C40-41 - - - 0.8 - 2.5 1.8 - - 0.8 0.8 1.4 0.8 3.3 - 1.8 - - 0.7
Hudmelanom C43 - - - - 0.8 4.2 - 3.8 14.5 13.5 18.0 25.2 41.7 53.7 59.2 64.6 84.7 91.4 10.2
Hud, ej-melanom C44 - - 0.9 - 0.8 0.8 - 1.0 2.7 5.6 4.5 9.4 17.5 47.2 108.8 180.8 360.7 505.3 11.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.4 6.1 8.8 11.0 3.7 8.2 4.8 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - 0.8 - - - 1.0 - - - 0.7 - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - 1.6 2.5 - 1.8 1.9 1.8 - 2.3 0.7 8.3 4.4 11.0 12.9 19.1 9.6 1.8
Bröst C50 - - - - - - - - - 1.6 0.8 1.4 - 1.1 1.4 1.8 2.7 - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 0.8 - - 4.0 7.4 17.4 16.7 15.4 5.4 26.2 78.9 186.4 369.6 638.4 782.5 885.5 893.7 803.6 84.6
  Prostata C61 - - - - - - - - 2.7 21.4 75.2 182.8 365.8 630.7 774.2 872.6 890.9 794.0 78.7
  Testikel C62 0.8 - - 4.0 7.4 17.4 16.7 15.4 0.9 3.2 2.3 2.9 1.5 - 1.4 1.8 - - 5.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 1.8 1.6 1.5 0.7 2.3 7.7 6.9 11.1 2.7 9.6 0.9
Urinorgan C64-68 1.7 0.9 - - 2.5 0.8 2.6 5.8 7.3 19.0 31.6 70.5 104.7 143.7 188.7 263.8 314.3 336.8 25.2
  Njure C64 1.7 0.9 - - 1.6 - 0.9 3.8 5.4 14.3 20.3 32.4 44.0 58.1 68.9 90.4 62.9 101.1 10.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 0.8 0.8 1.8 1.9 1.8 4.8 11.3 38.1 60.7 85.6 119.8 173.4 251.4 235.8 14.4
Öga C69 - - - - - - - - - 0.8 1.5 0.7 1.5 1.1 2.8 1.8 - 4.8 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.2 5.2 3.5 4.0 4.9 14.1 7.0 10.6 8.2 15.1 20.3 13.7 34.9 19.7 17.9 29.5 32.8 28.9 10.2
Sköldkörtel C73 - - - - 0.8 2.5 0.9 6.7 7.3 7.1 8.3 10.8 13.7 11.0 11.0 11.1 19.1 4.8 3.8
Andra endokrina körtlar C74-75 0.8 0.9 - - - - 0.9 - - - - - 1.5 1.1 1.4 3.7 - - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.8 - - 0.8 - - 0.9 1.0 2.7 2.4 4.5 7.2 9.1 18.6 26.2 57.2 84.7 120.3 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.4 7.0 7.9 9.6 12.4 12.5 9.7 12.5 16.3 27.8 40.6 64.8 78.2 127.2 197.0 226.9 311.6 303.2 30.7
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.6 4.8 5.8 5.0 2.6 3.8 0.9 1.6 3.8 3.6 3.0 3.3 4.1 9.2 - 4.8 2.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.7 0.9 - 4.0 4.9 4.2 3.5 4.8 11.8 12.7 20.3 34.5 37.2 61.4 99.2 105.2 142.1 91.4 13.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0.9 - - - - - - 0.8 0.8 - - 3.3 2.8 - 5.5 9.6 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 1.8 - 1.8 1.6 3.8 10.1 9.1 20.8 27.6 31.4 54.7 57.7 3.3
  Leukemi C91-95 10.9 5.2 4.4 0.8 1.6 3.3 1.8 3.8 1.8 9.5 11.3 12.2 23.5 28.5 48.2 53.5 54.7 77.0 8.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.8 0.9 - - - - - - - 0.8 - 2.2 1.5 4.4 6.9 14.8 27.3 43.3 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 0.8 0.8 2.2 3.8 5.5 8.3 12.9 27.3 19.2 1.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 2.4 0.8 0.8 5.3 8.6 21.8 34.1 60.9 107.2 184.4 334.5 541.4 787.7 1000 1203 59.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.