Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.5 3.5 1.8 4.0 4.9 11.6 11.4 20.2 22.7 54.0 106.0 187.8 379.5 596.7 921.6 1349 1875 2656 109.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.0 - 2.4 8.3 5.0 9.1 12.1 15.2 16.6 16.4 14.4 2.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 - 4.8 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 2.2 3.0 1.1 5.5 1.8 - - 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.8 1.5 2.2 1.5 1.1 2.8 7.4 2.7 - 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.8 - - 3.3 1.4 - 2.7 9.6 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.0 - 1.6 6.0 0.7 4.6 6.6 5.5 5.5 10.9 - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - 0.9 - - 0.8 0.9 3.8 9.1 17.5 38.3 59.7 124.5 173.3 300.3 368.9 527.5 736.2 32.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.6 6.0 7.2 14.4 15.4 24.8 24.0 41.0 57.7 3.0
  Magsäck C16 - - - - - - - - 7.3 8.7 9.8 9.4 18.2 19.7 49.6 38.7 114.8 158.8 5.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 0.7 3.0 1.1 5.5 3.7 5.5 4.8 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 1.8 4.0 4.5 5.0 14.4 19.7 56.5 68.3 71.1 125.1 4.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.9 - - 0.8 2.3 9.4 12.1 21.9 33.1 42.4 46.5 101.1 3.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 1.1 - 1.8 - 9.6 0.1
  Lever C22 - - 0.9 - - - - 1.0 - - 2.3 4.3 17.5 31.8 42.7 48.0 73.8 57.7 4.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 1.4 5.3 4.4 9.6 16.6 24.6 48.1 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.8 - 2.9 - 2.4 12.0 21.6 37.9 54.8 75.8 112.5 136.6 149.2 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.5 0.7 1.5 3.3 2.8 12.9 13.7 24.1 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.8 0.9 1.0 2.7 15.1 27.8 66.9 123.7 213.9 283.8 348.7 418.1 457.1 30.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.8 0.7 0.8 - 5.5 - 2.7 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.9 0.8 0.8 2.2 2.3 2.2 4.1 3.7 8.2 19.2 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.9 1.0 1.8 13.5 26.3 63.3 120.7 211.7 271.4 341.3 404.5 437.9 29.1
  Mediastinum C38 - - - - - 0.8 - - - - - 0.7 - - 1.4 3.7 2.7 - 0.2
Ben C40-41 - - - - 0.8 - - - - - - - - 4.4 - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - 1.0 1.8 2.4 2.3 5.8 9.1 17.5 24.8 33.2 16.4 38.5 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 0.8 1.1 4.1 9.2 16.4 33.7 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.4 2.3 9.9 5.5 5.5 10.9 4.8 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - 0.9 - - - - - 1.0 - - - 0.7 - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - 0.8 1.6 1.7 0.9 1.0 0.9 - 0.8 - 2.3 3.3 8.3 11.1 13.7 4.8 1.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 0.8 1.7 - - - - 3.8 5.8 26.6 48.3 99.2 230.6 431.8 731.4 13.2
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 3.8 5.0 25.8 48.3 99.2 226.9 431.8 731.4 12.9
  Testikel C62 - - - - 0.8 1.7 - - - - - 0.7 0.8 - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 - - 0.0
Urinorgan C64-68 - 0.9 - - - - - 1.0 0.9 3.2 6.0 11.5 29.6 30.7 42.7 99.6 125.7 264.7 7.1
  Njure C64 - 0.9 - - - - - 1.0 0.9 2.4 3.8 7.9 19.7 14.3 24.8 40.6 35.5 96.2 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 0.8 2.3 3.6 9.9 16.5 17.9 59.0 90.2 168.4 3.4
Öga C69 - 0.9 - - - - - - - - - - 1.5 2.2 4.1 1.8 5.5 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.8 - - 0.8 - 1.7 4.4 6.7 4.5 6.3 6.0 9.4 19.0 14.3 13.8 25.8 27.3 28.9 4.3
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 0.7 0.8 2.2 1.4 1.8 8.2 9.6 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 0.9 - - 0.8 - - - - - 1.8 - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 0.9 0.8 2.3 4.3 5.3 17.5 26.2 38.7 68.3 105.9 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.7 0.9 0.9 2.4 1.6 5.0 3.5 3.8 1.8 5.6 10.5 16.5 25.0 46.1 92.3 155.0 188.6 226.2 11.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 0.8 - - - - - 1.4 1.5 - 4.1 3.7 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0.8 - - 1.6 0.8 2.5 - 2.9 1.8 2.4 6.0 5.0 9.9 17.5 34.4 57.2 82.0 52.9 4.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 4.8 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 0.9 - - - 0.8 4.3 5.3 12.1 19.3 33.2 35.5 62.6 2.0
  Leukemi C91-95 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 1.7 2.6 1.0 - 2.4 3.8 3.6 7.6 14.3 23.4 49.8 32.8 67.4 3.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.8 - 0.7 - 1.1 4.1 5.5 21.9 28.9 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 1.4 0.8 1.1 6.9 5.5 8.2 9.6 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.