Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 24.5 13.8 9.2 23.5 40.5 52.5 95.8 152.9 225.6 376.1 531.9 647.3 960.5 1066 1247 1479 1643 1994 246.5
Mun och svalg C00-14 - - 0.9 - - 0.9 1.9 2.1 2.9 3.3 3.1 7.6 9.4 25.4 10.9 19.8 30.7 54.4 3.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 0.8 2.1 2.4 11.3 3.4 13.6 0.3
  Tunga C02 - - - - - 0.9 - 1.1 1.0 0.8 - 0.8 2.4 3.2 3.6 2.8 10.2 19.4 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 1.0 1.1 1.9 1.7 1.6 3.0 3.9 9.5 3.6 2.8 11.9 13.6 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - 0.9 - - - 1.0 - - - - 1.5 0.8 3.2 1.2 2.8 1.7 5.8 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 0.8 1.6 2.3 1.6 7.4 - - 3.4 1.9 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 1.7 - 0.9 2.5 0.9 4.7 4.8 15.8 17.5 30.0 53.5 77.2 136.9 190.2 295.7 360.2 441.4 604.3 36.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 - 0.8 0.8 3.1 1.1 7.2 19.8 11.9 19.4 0.8
  Magsäck C16 - - - - - 0.9 1.0 - 1.9 9.2 6.2 6.1 13.4 21.1 33.8 25.4 27.3 62.2 3.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 1.9 2.5 1.6 0.8 4.7 6.3 1.2 7.1 1.7 19.4 1.0
  Tjocktarm C18 - - 0.9 2.5 - 3.8 3.9 8.4 2.9 5.0 19.4 30.3 44.8 56.0 99.0 135.6 151.7 202.1 12.6
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.9 - - 3.2 5.8 4.2 9.3 12.9 22.0 26.4 44.7 26.8 49.4 56.3 5.2
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.5 1.6 3.0 - - 4.8 1.4 - 5.8 0.5
  Lever C22 1.7 - - - - - - - - - - 4.5 6.3 12.7 21.7 32.5 44.3 62.2 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.1 - 1.7 2.3 9.1 7.9 16.9 15.7 21.2 40.9 36.9 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.2 3.9 3.3 12.4 9.1 33.0 44.4 62.8 83.3 95.4 101.0 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.7 - 0.8 1.6 5.3 4.8 7.1 18.7 38.9 0.8
Andningsorgan C30-39 0.9 0.9 - - - - 1.0 3.2 1.0 6.7 22.5 32.6 59.8 88.8 107.4 127.1 127.8 101.0 12.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 0.8 - 0.8 2.4 4.2 1.2 4.2 1.7 - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 0.8 - 2.1 - - 1.7 - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.0 3.2 - 5.8 21.7 30.3 56.6 82.4 106.2 120.1 122.7 97.2 12.1
  Mediastinum C38 0.9 0.9 - - - - - - 1.0 - - 0.8 - - - 1.4 - 3.9 0.3
Ben C40-41 0.9 0.9 - 0.8 0.9 - - - 1.0 - 0.8 - - 1.1 - 1.4 3.4 1.9 0.5
Hudmelanom C43 - - - 0.8 2.8 1.9 5.8 12.7 12.6 12.5 13.2 23.5 18.9 21.1 37.4 35.3 40.9 50.5 7.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 1.0 1.1 1.9 1.7 3.9 9.1 14.2 22.2 51.9 69.2 153.4 320.6 6.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 0.8 0.8 - - 4.2 2.4 5.7 5.1 1.9 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 0.8 1.8 0.9 1.9 2.1 3.9 2.5 1.6 5.3 14.2 12.7 14.5 11.3 6.8 3.9 2.6
Bröst C50 - - - - 1.8 5.6 18.4 45.3 95.3 206.3 260.5 292.2 387.8 341.3 278.8 315.0 265.9 283.7 84.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 0.9 - 5.5 10.3 11.6 21.1 27.2 34.1 60.5 68.1 132.9 135.3 171.4 165.3 148.3 159.3 28.7
  Livmoderhals C53 - - - - 2.8 3.8 4.8 14.8 14.6 9.2 7.0 3.8 3.9 5.3 12.1 7.1 5.1 9.7 4.3
  Livmoderkropp C54 - - - - - 0.9 1.0 1.1 4.9 9.2 31.0 34.8 84.2 70.8 96.6 80.5 64.8 73.8 12.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 10.2 9.7 0.1
  Äggstock C56 - - 0.9 - 2.8 5.6 4.8 4.2 5.8 14.1 18.6 22.0 32.3 39.1 41.0 49.4 39.2 27.2 8.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - 1.0 1.1 1.9 1.7 3.9 7.6 12.6 20.1 21.7 26.8 29.0 38.9 3.0
Urinorgan C64-68 4.4 - - - 0.9 - 1.0 3.2 4.9 15.0 10.9 16.7 35.4 51.8 82.1 104.5 93.7 73.8 9.7
  Njure C64 4.4 - - - 0.9 - - - 4.9 9.2 8.5 11.4 25.2 29.6 49.5 59.3 56.2 31.1 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 1.0 3.2 - 5.8 2.3 5.3 10.2 22.2 32.6 45.2 37.5 42.7 3.5
Öga C69 - - - - - - - - 1.0 - - 1.5 - 2.1 - - 1.7 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.1 2.8 1.8 5.0 5.5 7.5 12.6 12.7 13.6 16.6 24.8 25.0 42.5 26.4 32.6 42.4 68.2 48.6 12.4
Sköldkörtel C73 - - - 4.2 7.4 13.1 24.2 20.0 27.2 22.5 37.2 28.0 27.5 35.9 16.9 26.8 27.3 7.8 13.6
Andra endokrina körtlar C74-75 1.7 - - - - - 1.9 - - - - 1.5 0.8 - - - 1.7 - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.9 - 1.1 3.9 3.3 8.5 5.3 13.4 16.9 32.6 45.2 76.7 120.5 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8.7 9.2 4.6 9.2 12.9 6.6 9.7 12.7 11.7 20.8 30.2 53.8 66.9 90.9 112.3 149.7 150.0 161.3 22.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - 2.5 4.6 3.8 4.8 2.1 1.0 1.7 0.8 3.0 0.8 - 2.4 - 3.4 - 1.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0.9 1.8 0.9 2.5 3.7 1.9 2.9 7.4 7.8 12.5 16.3 28.8 33.8 37.0 48.3 67.8 52.8 56.3 9.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 2.1 - 1.4 1.7 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.9 - - 1.1 - 3.3 5.4 4.5 11.0 25.4 30.2 29.7 29.0 38.9 3.2
  Leukemi C91-95 7.9 6.4 3.7 3.4 3.7 0.9 1.9 2.1 1.9 1.7 3.1 14.4 17.3 20.1 21.7 36.7 34.1 31.1 6.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.9 - 0.8 - - - - - 0.8 3.9 0.8 1.6 4.2 3.6 7.1 10.2 19.4 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 1.0 0.8 0.8 2.3 2.4 2.1 6.0 7.1 18.7 15.5 0.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 1.1 13.6 18.3 45.7 31.8 50.3 35.9 19.3 14.1 17.0 13.6 9.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 10.1 98.5 172.6 152.9 93.8 59.3 42.4 21.7 18.9 15.7 5.3 12.1 7.1 8.5 1.9 46.5
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0.8 3.7 3.8 3.9 10.5 7.8 6.7 7.0 7.6 11.0 7.4 6.0 1.4 8.5 7.8 3.9
  Basaliom i hud - - - 0.8 - 6.6 16.5 19.0 32.1 51.6 90.7 131.7 184.9 298.0 379.0 535.4 744.8 829.7 54.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.