Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 0.9 1.8 0.9 2.5 5.5 7.5 5.8 21.1 22.4 58.2 101.6 172.6 291.1 378.3 528.7 762.9 1002 1300 72.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.1 1.9 0.8 - 0.8 1.6 5.3 2.4 4.2 10.2 27.2 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 - 7.8 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 1.1 1.0 0.8 - 0.8 - 1.1 1.2 1.4 6.8 11.7 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 0.8 1.1 1.2 - 1.7 5.8 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 1.0 - - - 0.8 3.2 - - - 1.9 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 0.9 1.0 5.3 1.0 19.1 25.6 42.4 82.6 126.8 182.3 247.2 366.4 503.2 22.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 0.8 - 2.3 2.4 3.2 2.4 15.5 15.3 23.3 0.7
  Magsäck C16 - - - - - 0.9 1.0 1.1 1.0 4.2 3.9 3.8 10.2 11.6 18.1 22.6 35.8 42.7 2.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.7 0.8 - 1.6 - 1.2 2.8 5.1 11.7 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 3.3 6.2 7.6 14.9 29.6 31.4 52.3 86.9 139.9 4.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.1 - 0.8 1.6 6.1 6.3 11.6 16.9 12.7 29.0 50.5 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 0.8 - 0.8 - - 2.4 - - 3.9 0.1
  Lever C22 - - - - - - - 1.1 - 0.8 0.8 4.5 5.5 10.6 20.5 32.5 37.5 62.2 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.1 - 0.8 1.6 4.5 4.7 13.7 15.7 21.2 35.8 35.0 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 5.0 10.9 12.1 35.4 41.2 68.8 81.9 102.3 104.9 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 0.8 - 0.8 1.6 5.3 4.8 5.7 18.7 29.1 0.7
Andningsorgan C30-39 - 0.9 - - - - - 1.1 - 2.5 16.3 30.3 42.5 66.6 85.7 117.3 109.1 110.8 10.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.8 - - 1.2 - 3.4 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 - 1.9 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 1.1 - 2.5 16.3 28.8 42.5 66.6 84.5 113.0 104.0 104.9 9.7
  Mediastinum C38 - 0.9 - - - - - - - - - 0.8 - - - 1.4 1.7 3.9 0.2
Ben C40-41 0.9 - 0.9 - - - - - - - - - - - - 1.4 1.7 3.9 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - 1.0 - 1.0 1.7 0.8 2.3 - 3.2 7.2 7.1 13.6 15.5 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 0.8 - - 1.4 3.4 11.7 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 0.8 1.1 4.8 5.7 1.7 1.9 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 0.8 - - 1.0 2.1 1.0 1.7 1.6 1.5 6.3 9.5 8.4 12.7 11.9 11.7 1.5
Bröst C50 - - - - - 0.9 1.9 1.1 8.8 19.1 25.6 40.1 55.1 47.6 60.4 73.5 92.0 139.9 11.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 0.9 1.9 1.0 3.2 1.9 5.0 14.0 25.7 35.4 46.5 65.2 97.5 98.9 108.8 8.7
  Livmoderhals C53 - - - - 0.9 - - 2.1 - 1.7 0.8 2.3 2.4 1.1 4.8 9.9 1.7 11.7 0.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 0.8 1.6 9.1 11.0 8.5 19.3 26.8 32.4 36.9 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 6.8 5.8 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 1.9 1.0 1.1 1.0 1.7 11.6 13.6 19.7 30.6 32.6 45.2 39.2 31.1 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 1.0 0.8 - 0.8 2.4 6.3 8.4 14.1 18.7 23.3 0.9
Urinorgan C64-68 - - - - - 1.9 - - 1.0 0.8 1.6 6.1 13.4 9.5 21.7 31.1 54.5 73.8 2.8
  Njure C64 - - - - - 1.9 - - - - 1.6 4.5 9.4 8.5 15.7 18.4 30.7 27.2 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 1.0 0.8 - 1.5 3.9 1.1 6.0 12.7 23.9 46.6 1.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 1.1 2.4 1.4 1.7 3.9 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - 0.8 0.9 0.9 - 5.3 1.0 2.5 3.1 9.1 11.8 6.3 14.5 25.4 27.3 36.9 2.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 3.1 - 1.2 7.1 10.2 7.8 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.9 - - - - - - - - - 0.8 0.8 - - 1.4 1.7 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.9 - - 1.9 1.7 7.0 1.5 9.4 10.6 18.1 42.4 64.8 114.6 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 0.8 3.7 - - 2.1 2.9 3.3 6.2 11.4 26.7 44.4 54.3 86.2 132.9 128.2 7.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 0.9 - - 1.1 1.0 - - - - - - - - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 0.8 1.8 - - - - 1.7 3.9 5.3 9.4 11.6 18.1 31.1 49.4 48.6 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 1.7 1.9 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 1.5 7.1 21.1 18.1 31.1 30.7 23.3 1.9
  Leukemi C91-95 - - - - 0.9 - - 1.1 1.9 0.8 0.8 3.8 8.7 7.4 14.5 14.1 30.7 33.0 1.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 1.6 - 0.8 3.2 1.2 4.2 10.2 13.6 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 0.8 - 0.8 0.8 1.1 2.4 2.8 10.2 7.8 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 0.8 - 2.1 - 1.4 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 0.8 - - 1.4 1.7 3.9 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.