Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1998 87.6 5.0 3.8 1.0 2.6
Mun och svalg C00-14 42 98.1 1.4 - 0.5 -
  Läpp C00 11 100.0 - - - -
  Tunga C02 5 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 10 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 4 95.2 - - 4.8 -
  Svalg C01,C09-14 12 95.0 5.0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 390 82.1 6.7 5.8 1.4 4.0
  Matstrupe C15 26 93.1 - 2.3 1.5 3.1
  Magsäck C16 58 95.8 1.0 1.4 0.7 1.0
  Tunntarm C17 10 98.0 - 2.0 - -
  Tjocktarm C18 96 94.4 0.6 2.7 0.4 1.9
  Ändtarm C19-20 69 98.3 - 0.9 0.3 0.6
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 37 69.2 14.1 10.3 0.5 5.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 61.7 15.0 13.3 3.3 6.7
  Bukspottkörtel C25 74 47.3 22.0 16.7 4.6 9.4
  Andra matsmältningsorgan C26 5 37.0 25.9 - 3.7 33.3
Andningsorgan C30-39 275 60.4 19.1 12.5 2.3 5.6
  Näsa, bihåla C30-31 4 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 12 94.8 5.2 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 257 58.1 20.2 13.4 2.5 5.8
  Mediastinum C38 2 77.8 - - - 22.2
Ben C40-41 3 80.0 6.7 - 6.7 6.7
Hudmelanom C43 67 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 103 99.8 - - - 0.2
Mesoteliom C45 6 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 11 94.4 3.7 1.9 - -
Bröst C50 2 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 617 98.8 0.0 0.3 0.4 0.4
  Prostata C61 593 98.8 0.0 0.3 0.4 0.4
  Testikel C62 17 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 6 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 184 95.1 1.0 2.3 0.9 0.8
  Njure C64 72 91.1 1.4 5.0 0.8 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 112 97.7 0.7 0.5 0.9 0.2
Öga C69 2 81.8 - - 9.1 9.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 49 91.1 - 6.9 - 2.0
Sköldkörtel C73 21 99.0 1.0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 77.8 11.1 - - 11.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 49.7 18.0 16.1 3.7 12.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 192 85.2 6.4 1.9 0.8 5.7
  Hodgkin lymfom C81 12 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 87 98.6 0.2 - 0.2 0.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 25 64.0 12.8 9.6 3.2 10.4
  Leukemi C91-95 48 79.6 15.0 2.5 0.8 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 9 59.1 13.6 - - 27.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 42.9 4.8 - 2.4 50.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 460 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.