Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1790 88.2 4.4 3.6 1.2 2.7
Mun och svalg C00-14 26 98.5 0.8 0.8 - -
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 6 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 9 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 3 86.7 6.7 6.7 - -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 336 78.2 7.6 8.3 2.2 3.7
  Matstrupe C15 9 93.3 4.4 - 2.2 -
  Magsäck C16 32 95.1 1.2 1.2 1.9 0.6
  Tunntarm C17 7 94.6 - 2.7 2.7 -
  Tjocktarm C18 115 93.7 0.5 2.4 1.0 2.3
  Ändtarm C19-20 42 98.6 - 0.5 - 0.9
  Anus C21 3 94.1 5.9 - - -
  Lever C22 25 63.8 14.2 15.0 1.6 5.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 23 53.0 17.4 17.4 4.3 7.8
  Bukspottkörtel C25 68 45.6 22.5 21.9 3.5 6.4
  Andra matsmältningsorgan C26 10 46.0 8.0 16.0 14.0 16.0
Andningsorgan C30-39 111 59.7 21.0 10.7 3.6 5.1
  Näsa, bihåla C30-31 3 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 105 58.2 22.1 10.9 3.8 5.0
  Mediastinum C38 1 42.9 - 28.6 - 28.6
Ben C40-41 2 90.9 - 9.1 - -
Hudmelanom C43 50 99.6 0.4 - - -
Hud, ej-melanom C44 82 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 3 93.8 6.3 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 16 100.0 - - - -
Bröst C50 542 99.0 0.5 0.1 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 202 94.5 1.7 1.6 1.2 1.1
  Livmoderhals C53 20 97.0 1.0 1.0 1.0 -
  Livmoderkropp C54 98 98.4 0.4 0.4 0.4 0.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 16.7 8.3 25.0 25.0 25.0
  Äggstock C56 56 90.7 3.6 2.5 1.8 1.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 26 93.1 2.3 2.3 0.8 1.5
Urinorgan C64-68 80 92.5 2.0 3.5 0.3 1.8
  Njure C64 48 91.3 2.5 3.3 0.4 2.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 32 94.3 1.3 3.8 - 0.6
Öga C69 1 83.3 16.7 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 71 82.9 - 9.2 0.8 7.0
Sköldkörtel C73 67 96.7 3.0 - 0.3 -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 87.5 - - - 12.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 45 44.9 20.3 14.1 8.4 12.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 153 80.8 6.5 2.5 1.0 9.1
  Hodgkin lymfom C81 6 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 66 99.1 - - 0.3 0.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 50.0 - 25.0 - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 28 66.4 10.7 7.1 2.1 13.6
  Leukemi C91-95 36 74.0 15.5 3.3 0.6 6.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 41.0 15.4 5.1 5.1 33.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 37.5 2.5 - 2.5 57.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 56 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 152 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 19 95.7 - 1.1 - 3.2
  Basaliom i hud 501 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.