Prostata 646 30.6 81.9
Lunga, luftstrupe 260 12.3 33.4
Urinblåsa och urinvägar3 113 5.3 14.3
Hud, ej-melanom2 105 5.0 11.5
Tjocktarm 97 4.6 12.9
Non-Hodgkin lymfom 84 4.0 11.4
Hudmelanom 76 3.6 11.2
Ändtarm 74 3.5 9.5
Bukspottkörtel 68 3.2 8.1
Njure 66 3.1 10.1
Alla cancerformer2 2113 100.0 286.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.