Lunga, luftstrupe 211 24.4 26.1
Prostata 130 15.0 13.3
Bukspottkörtel 68 7.9 8.2
Non-Hodgkin lymfom 41 4.7 5.2
Tjocktarm 40 4.6 5.0
Magsäck 37 4.3 4.9
Ändtarm 34 3.9 3.9
Lever 33 3.8 4.2
Njure 30 3.5 3.8
Urinblåsa och urinvägar3 29 3.4 2.9
Alla cancerformer2 864 100.0 104.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.