Bröst 539 29.3 82.7
Tjocktarm 145 7.9 15.2
Lunga, luftstrupe 111 6.0 12.3
Hud, ej-melanom2 92 5.0 7.4
Livmoderkropp 90 4.9 11.0
Hjärna, centrala nervsystemet 84 4.6 14.1
Non-Hodgkin lymfom 70 3.8 9.2
Bukspottkörtel 69 3.8 7.5
Sköldkörtel 60 3.3 12.2
Hudmelanom 56 3.0 8.5
Alla cancerformer2 1839 100.0 244.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.