Lunga, luftstrupe 106 14.6 11.3
Bröst 98 13.5 11.4
Bukspottkörtel 79 10.9 8.7
Tjocktarm 58 8.0 4.7
Äggstock 39 5.4 4.9
Non-Hodgkin lymfom 33 4.5 3.4
Magsäck 25 3.4 3.1
Gallblåsa, gallvägar 23 3.2 2.4
Lever 22 3.0 2.2
Myelom och andra plasmacellstumörer 21 2.9 1.7
Alla cancerformer2 728 100.0 74.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.