Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1998 33.2 3.8 4.2 22.1 6.5 5.1 25.1
Mun och svalg C00-14 42 26.0 2.4 22.1 8.7 0.5 12.0 28.4
  Läpp C00 11 56.6 - - - - 3.8 39.6
  Tunga C02 5 38.5 - 15.4 15.4 - 3.8 26.9
  Annan muncancer C03-06 10 12.5 6.3 16.7 10.4 - 22.9 31.3
  Spottkörtel C07-08 4 28.6 4.8 9.5 - 4.8 19.0 33.3
  Svalg C01,C09-14 12 3.3 1.7 53.3 15.0 - 11.7 15.0
Matsmältningsorgan C15-26 390 12.4 5.1 8.3 25.1 9.5 12.0 27.6
  Matstrupe C15 26 9.9 2.3 9.9 32.8 9.9 10.7 24.4
  Magsäck C16 58 8.7 0.7 9.4 32.6 8.3 16.0 24.3
  Tunntarm C17 10 12.0 - 8.0 22.0 8.0 18.0 32.0
  Tjocktarm C18 96 13.8 11.7 8.8 15.2 9.4 14.0 27.1
  Ändtarm C19-20 69 14.2 10.1 17.7 15.9 8.7 8.7 24.6
  Anus C21 2 27.3 18.2 - 18.2 9.1 18.2 9.1
  Lever C22 37 23.2 - 2.2 17.8 4.9 7.0 44.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 23.3 - 3.3 16.7 6.7 15.0 35.0
  Bukspottkörtel C25 74 6.2 0.5 2.4 42.5 13.2 10.8 24.5
  Andra matsmältningsorgan C26 5 - - - 33.3 22.2 11.1 33.3
Andningsorgan C30-39 275 10.4 1.0 9.0 36.2 10.5 7.7 25.1
  Näsa, bihåla C30-31 4 26.3 5.3 - 21.1 - 10.5 36.8
  Struphuvud C32 12 41.4 1.7 5.2 6.9 1.7 12.1 31.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 257 8.6 0.9 9.3 38.0 11.0 7.5 24.7
  Mediastinum C38 2 22.2 - - 22.2 22.2 11.1 22.2
Ben C40-41 3 40.0 - - 26.7 13.3 - 20.0
Hudmelanom C43 67 27.2 0.6 7.2 8.7 1.5 7.8 47.0
Hud, ej-melanom C44 103 53.0 - - 0.8 0.2 1.2 44.8
Mesoteliom C45 6 21.9 - 6.3 18.8 3.1 9.4 40.6
Autonoma nervsystemet C47 1 66.7 - - - 33.3 - -
Bindvävnad C48-49 11 24.1 - - 22.2 3.7 5.6 44.4
Bröst C50 2 33.3 - 55.6 - - - 11.1
Manliga könsorgan C60-63 617 52.5 7.2 0.7 13.1 5.1 0.8 20.5
  Prostata C61 593 52.2 7.4 0.4 13.2 5.2 0.7 20.8
  Testikel C62 17 62.1 - 4.6 11.5 2.3 2.3 17.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 6 51.6 9.7 22.6 6.5 3.2 - 6.5
Urinorgan C64-68 184 56.3 2.9 2.7 13.3 3.0 1.7 20.0
  Njure C64 72 48.9 3.6 1.7 21.4 5.6 1.1 17.8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 112 61.0 2.5 3.4 8.2 1.4 2.1 21.4
Öga C69 2 9.1 - - 9.1 18.2 - 63.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 49 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 21 42.9 2.9 1.9 6.7 1.0 8.6 36.2
Andra endokrina körtlar C74-75 2 22.2 11.1 - 11.1 11.1 - 44.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 - - 1.9 32.9 22.4 21.1 21.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 192 5.5 - 0.5 58.2 8.5 3.0 24.2
  Hodgkin lymfom C81 12 1.7 - 1.7 31.0 3.4 3.4 58.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 87 11.4 - 0.9 34.8 3.2 5.7 43.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 25 0.8 - - 79.2 14.4 1.6 4.0
  Leukemi C91-95 48 0.4 - - 89.2 10.4 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 9 - - - 79.5 20.5 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 - - - 66.7 31.0 - 2.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 460 100.0 - - - - - 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.