Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1790 33.5 1.4 11.0 18.3 5.0 7.4 23.4
Mun och svalg C00-14 26 31.1 1.5 9.1 5.3 0.8 15.2 37.1
  Läpp C00 4 54.5 - 4.5 - - 4.5 36.4
  Tunga C02 6 34.4 3.1 3.1 - - 12.5 46.9
  Annan muncancer C03-06 9 26.7 2.2 11.1 4.4 - 22.2 33.3
  Spottkörtel C07-08 3 13.3 - 6.7 20.0 6.7 13.3 40.0
  Svalg C01,C09-14 4 22.2 - 22.2 11.1 - 16.7 27.8
Matsmältningsorgan C15-26 336 13.1 4.0 7.3 24.2 9.2 11.8 30.4
  Matstrupe C15 9 20.0 - 8.9 31.1 2.2 6.7 31.1
  Magsäck C16 32 13.0 2.5 9.3 25.9 6.2 13.6 29.6
  Tunntarm C17 7 16.2 - 13.5 24.3 8.1 8.1 29.7
  Tjocktarm C18 115 13.0 7.3 8.2 17.9 9.7 12.9 31.0
  Ändtarm C19-20 42 16.1 8.1 15.2 11.4 10.9 10.9 27.5
  Anus C21 3 29.4 5.9 5.9 11.8 5.9 17.6 23.5
  Lever C22 25 15.0 - 3.9 29.1 3.1 11.0 37.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 23 13.9 1.7 2.6 30.4 9.6 8.7 33.0
  Bukspottkörtel C25 68 10.5 0.3 2.9 36.0 11.4 11.1 27.8
  Andra matsmältningsorgan C26 10 - - 2.0 34.0 12.0 18.0 34.0
Andningsorgan C30-39 111 11.9 1.6 7.1 34.2 13.9 7.8 23.5
  Näsa, bihåla C30-31 3 35.7 14.3 - 35.7 - - 14.3
  Struphuvud C32 1 50.0 25.0 - - - - 25.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 105 10.9 1.1 7.4 34.4 14.7 8.2 23.3
  Mediastinum C38 1 14.3 - - 28.6 - - 57.1
Ben C40-41 2 27.3 - - 45.5 - - 27.3
Hudmelanom C43 50 36.0 - 3.6 2.0 - 8.4 50.0
Hud, ej-melanom C44 82 50.6 - 0.2 0.5 0.5 0.5 47.7
Mesoteliom C45 3 25.0 6.3 6.3 18.8 6.3 6.3 31.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 16 22.5 3.8 1.3 30.0 3.8 18.8 20.0
Bröst C50 542 40.9 0.2 27.6 4.6 1.1 7.5 18.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 202 47.1 1.6 2.4 25.3 3.3 7.3 13.0
  Livmoderhals C53 20 54.5 1.0 4.0 23.2 3.0 4.0 10.1
  Livmoderkropp C54 98 63.8 0.2 1.6 14.6 1.8 4.3 13.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 8.3 - - 16.7 - 8.3 66.7
  Äggstock C56 56 21.9 4.3 0.7 45.5 5.4 12.2 10.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 26 36.2 1.5 7.7 24.6 4.6 10.8 14.6
Urinorgan C64-68 80 51.3 4.3 2.5 17.3 5.5 1.8 17.3
  Njure C64 48 51.3 5.0 0.8 20.0 7.1 0.8 15.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 32 51.3 3.2 5.1 13.3 3.2 3.2 20.9
Öga C69 1 33.3 16.7 - 16.7 16.7 - 16.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 71 97.8 - - 0.3 - - 2.0
Sköldkörtel C73 67 45.6 1.8 3.0 4.5 - 3.6 41.4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 25.0 - - 37.5 12.5 - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 45 0.4 - - 35.2 22.0 22.9 19.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 153 6.8 - 0.5 58.5 9.5 2.0 22.7
  Hodgkin lymfom C81 6 15.6 - 3.1 28.1 - - 53.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 66 12.4 - 0.9 31.4 5.1 4.5 45.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 75.0 25.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 28 3.6 - - 79.3 13.6 - 3.6
  Leukemi C91-95 36 0.6 - - 90.1 9.4 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 - - - 74.4 23.1 - 2.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 - - - 75.0 25.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 56 98.9 - 1.1 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 152 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 19 86.2 2.1 1.1 4.3 - - 6.4
  Basaliom i hud 501 100.0 - - - - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.