Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1689 6185 9879 14139
Mun och svalg C00-14 41 144 229 394
  Läpp C00 16 46 70 154
  Tunga C02 2 19 35 57
  Annan muncancer C03-06 14 33 53 70
  Spottkörtel C07-08 4 17 26 45
  Svalg C01,C09-14 5 29 45 68
Matsmältningsorgan C15-26 257 832 1218 1738
  Matstrupe C15 10 32 43 52
  Magsäck C16 38 98 141 233
  Tunntarm C17 10 33 40 63
  Tjocktarm C18 79 311 491 697
  Ändtarm C19-20 61 240 358 520
  Anus C21 2 9 16 19
  Lever C22 20 37 46 57
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 17 24 26
  Bukspottkörtel C25 27 55 58 69
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 2
Andningsorgan C30-39 151 321 400 549
  Näsa, bihåla C30-31 2 13 18 24
  Struphuvud C32 8 40 60 112
  Lunga, luftstrupe C33-34 139 264 317 405
  Mediastinum C38 2 3 4 7
Ben C40-41 2 10 18 57
Hudmelanom C43 74 260 399 706
Hud, ej-melanom C44 100 416 566 711
Mesoteliom C45 3 10 10 11
Autonoma nervsystemet C47 - 1 2 10
Bindvävnad C48-49 8 26 55 101
Bröst C50 2 8 13 21
Manliga könsorgan C60-63 647 2652 4572 5903
  Prostata C61 622 2544 4409 5578
  Testikel C62 19 83 133 278
  Andra manliga könsorgan C60,C63 6 25 30 47
Urinorgan C64-68 159 640 1013 1528
  Njure C64 53 219 319 524
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 106 421 694 1004
Öga C69 1 8 21 54
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 37 141 241 471
Sköldkörtel C73 24 88 146 328
Andra endokrina körtlar C74-75 3 6 11 23
Annan eller ospecifierad C76,C80 27 41 56 81
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 153 581 909 1453
  Hodgkin lymfom C81 19 50 86 214
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 65 292 461 683
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 8 15 18
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 23 60 81 102
  Leukemi C91-95 38 152 238 400
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 7 9 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 12 19 27
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 497 2069 3262 4914
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.