Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1477 6089 10002 17836
Mun och svalg C00-14 36 94 175 286
  Läpp C00 9 19 36 59
  Tunga C02 7 22 43 69
  Annan muncancer C03-06 15 31 50 72
  Spottkörtel C07-08 3 10 26 60
  Svalg C01,C09-14 2 12 20 26
Matsmältningsorgan C15-26 227 713 1102 1792
  Matstrupe C15 5 12 15 25
  Magsäck C16 18 62 110 223
  Tunntarm C17 5 23 34 64
  Tjocktarm C18 123 372 585 916
  Ändtarm C19-20 37 151 243 406
  Anus C21 5 12 20 31
  Lever C22 5 17 22 25
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 13 24 29 40
  Bukspottkörtel C25 14 36 39 56
  Andra matsmältningsorgan C26 2 4 5 6
Andningsorgan C30-39 51 155 200 266
  Näsa, bihåla C30-31 - 10 10 14
  Struphuvud C32 2 3 5 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 48 136 178 229
  Mediastinum C38 - 2 2 4
Ben C40-41 - 5 14 46
Hudmelanom C43 54 218 340 723
Hud, ej-melanom C44 89 315 450 575
Mesoteliom C45 2 5 6 7
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 12
Bindvävnad C48-49 13 49 67 126
Bröst C50 523 2445 4100 7086
Kvinnliga könsorgan C51-58 170 767 1303 2456
  Livmoderhals C53 20 84 144 332
  Livmoderkropp C54 83 415 752 1367
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 2 2 23
  Äggstock C56 38 180 289 571
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 27 86 116 163
Urinorgan C64-68 70 273 461 757
  Njure C64 41 171 285 461
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 29 102 176 296
Öga C69 - 4 16 48
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 56 221 404 820
Sköldkörtel C73 58 309 556 1456
Andra endokrina körtlar C74-75 2 4 7 17
Annan eller ospecifierad C76,C80 25 52 68 114
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 101 460 732 1249
  Hodgkin lymfom C81 3 31 61 174
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 55 225 375 574
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 2 7 11
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 60 72 85
  Leukemi C91-95 20 115 180 342
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 15 16 18
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 12 21 44
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 50 271 464 652
  Förstadier till cancer i livmoderhals 178 752 1222 2490
  Borderlinetumör i äggstock D39 18 87 160 334
  Basaliom i hud 532 2295 3680 5809
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.