Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 232 828 1301 1875
Mun och svalg C00-14 5 20 32 51
  Läpp C00 2 5 7 15
  Tunga C02 0 3 7 10
  Annan muncancer C03-06 2 4 7 9
  Spottkörtel C07-08 0 3 4 6
  Svalg C01,C09-14 1 5 7 11
Matsmältningsorgan C15-26 35 109 157 219
  Matstrupe C15 1 4 6 7
  Magsäck C16 5 12 17 28
  Tunntarm C17 2 5 6 9
  Tjocktarm C18 11 41 64 89
  Ändtarm C19-20 8 31 45 63
  Anus C21 0 2 3 3
  Lever C22 2 4 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 4 7 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0 0
Andningsorgan C30-39 20 42 51 70
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 2 4
  Struphuvud C32 1 5 8 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 18 33 40 50
  Mediastinum C38 1 1 1 2
Ben C40-41 0 2 4 11
Hudmelanom C43 11 38 58 99
Hud, ej-melanom C44 11 44 60 77
Mesoteliom C45 0 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 - 0 1 3
Bindvävnad C48-49 1 4 10 17
Bröst C50 0 1 2 3
Manliga könsorgan C60-63 84 332 549 696
  Prostata C61 77 305 509 623
  Testikel C62 6 23 36 65
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 4 7
Urinorgan C64-68 22 83 129 193
  Njure C64 8 32 46 74
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 50 83 119
Öga C69 0 1 3 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 32 53 98
Sköldkörtel C73 4 16 26 54
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 3 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 6 9 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 96 152 254
  Hodgkin lymfom C81 5 13 21 46
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 42 67 102
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 8 11 14
  Leukemi C91-95 8 29 47 84
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 3 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 58 241 377 564
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.