Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 209 868 1399 2353
Mun och svalg C00-14 4 11 21 33
  Läpp C00 1 1 3 4
  Tunga C02 1 3 5 8
  Annan muncancer C03-06 2 4 6 8
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 8
  Svalg C01,C09-14 0 2 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 25 82 126 195
  Matstrupe C15 0 1 1 2
  Magsäck C16 2 7 12 24
  Tunntarm C17 1 3 4 8
  Tjocktarm C18 13 41 64 98
  Ändtarm C19-20 4 18 28 43
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 0 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 2 5 6 8
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 1 1
Andningsorgan C30-39 6 19 24 32
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 1
  Struphuvud C32 0 0 0 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 16 21 27
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 - 1 4 9
Hudmelanom C43 8 33 50 100
Hud, ej-melanom C44 7 23 33 44
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 3
Bindvävnad C48-49 2 8 11 19
Bröst C50 80 359 580 914
Kvinnliga könsorgan C51-58 24 106 176 296
  Livmoderhals C53 4 18 30 53
  Livmoderkropp C54 10 50 89 141
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 6 28 44 81
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 9 13 18
Urinorgan C64-68 8 32 53 86
  Njure C64 5 21 35 57
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 11 18 29
Öga C69 - 1 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 45 79 143
Sköldkörtel C73 12 62 109 243
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 77 118 210
  Hodgkin lymfom C81 1 8 16 41
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 34 52 77
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8 10 11
  Leukemi C91-95 4 23 34 71
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 3 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 42 69 91
  Förstadier till cancer i livmoderhals 54 221 348 597
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 18 32 56
  Basaliom i hud 55 233 361 547
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.