Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1248 1354 1554 1702 1841 2210 2666 3250 3591 3784 4056
Mun och svalg C00-14 33 35 37 35 45 55 66 73 92 115 123
  Läpp C00 13 15 12 11 12 12 12 9 5 11 6
  Tunga C02 3 3 3 4 6 7 11 10 18 16 21
  Annan muncancer C03-06 5 2 7 6 7 9 15 19 22 33 34
  Spottkörtel C07-08 2 3 5 3 5 8 7 7 6 8 7
  Svalg C01,C09-14 9 11 10 10 16 20 22 28 41 47 55
Matsmältningsorgan C15-26 339 359 381 429 434 459 517 600 703 772 751
  Matstrupe C15 23 21 21 17 24 26 30 39 41 59 50
  Magsäck C16 148 135 122 115 103 92 82 79 77 65 69
  Tunntarm C17 2 3 5 8 8 8 9 12 16 12 20
  Tjocktarm C18 46 59 68 88 104 121 134 162 198 212 209
  Ändtarm C19-20 40 46 60 69 67 83 110 113 128 152 152
  Anus C21 - - 1 1 2 1 3 4 6 6 7
  Lever C22 15 27 31 42 37 38 48 61 80 103 81
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 6 13 15 16 14 13 19 19 28 23
  Bukspottkörtel C25 53 59 56 68 72 73 86 103 130 124 127
  Andra matsmältningsorgan C26 4 4 4 6 2 3 3 8 8 11 13
Andningsorgan C30-39 424 419 460 433 396 399 387 399 444 443 426
  Näsa, bihåla C30-31 5 4 4 3 5 3 4 6 6 8 8
  Struphuvud C32 38 30 28 29 24 25 28 27 24 33 29
  Lunga, luftstrupe C33-34 379 382 426 398 365 368 352 363 406 397 384
  Mediastinum C38 2 2 2 3 2 3 1 3 4 2 3
Ben C40-41 7 5 8 5 4 6 5 3 7 11 6
Hudmelanom C43 19 25 36 47 54 66 83 123 176 215 244
Hud, ej-melanom C44 19 17 24 31 49 61 83 109 172 201 213
Mesoteliom C45 2 3 6 12 13 17 18 23 28 28 17
Autonoma nervsystemet C47 2 1 0 1 1 2 0 1 1 - 3
Bindvävnad C48-49 7 11 9 13 14 13 20 23 22 18 22
Bröst C50 1 1 1 1 3 2 3 6 6 6 13
Manliga könsorgan C60-63 129 161 222 268 328 521 833 1164 1087 1043 1266
  Prostata C61 120 147 210 249 305 490 801 1121 1035 971 1204
  Testikel C62 7 11 10 15 18 26 27 38 43 62 52
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 4 3 3 5 5 5 5 9 10 10
Urinorgan C64-68 95 115 132 166 198 237 241 247 312 344 367
  Njure C64 38 50 52 73 82 95 100 94 115 129 141
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 58 65 80 94 116 141 142 153 197 215 226
Öga C69 6 4 7 5 6 7 7 5 7 3 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 35 36 46 61 72 82 88 104 117 117 129
Sköldkörtel C73 6 10 12 14 14 19 19 21 28 32 42
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 3 4 3 5 3 4 5 7 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 25 24 25 21 42 55 56 47 54 60
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 100 125 144 152 184 218 236 288 339 375 364
  Hodgkin lymfom C81 15 17 13 15 12 15 17 20 21 30 26
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 34 51 56 75 102 108 133 143 169 160
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1 1 2 2 2 6 2 8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 11 18 18 20 27 24 29 35 46 40 51
  Leukemi C91-95 40 49 54 51 55 59 65 73 88 82 79
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 3 7 15 18 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 7 7 9 14 16 12 18 20 34 32
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 107 141 209 275 348 460 590 758 1023 1198 1271
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.