Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 885 932 1021 1043 1053 1101 1151 1236 1346 1486 1461
Mun och svalg C00-14 16 14 16 13 17 20 28 24 30 37 40
  Läpp C00 2 2 0 1 1 1 1 - 0 1 -
  Tunga C02 2 2 2 2 2 3 4 3 5 9 8
  Annan muncancer C03-06 3 2 3 4 3 2 6 6 7 7 11
  Spottkörtel C07-08 2 1 2 1 1 4 4 3 1 3 6
  Svalg C01,C09-14 7 7 8 6 10 10 13 12 17 17 15
Matsmältningsorgan C15-26 276 280 286 317 304 309 322 364 421 467 446
  Matstrupe C15 19 20 19 17 20 23 25 31 33 35 48
  Magsäck C16 129 109 102 96 80 67 61 59 53 56 44
  Tunntarm C17 2 1 3 3 4 4 4 4 6 8 3
  Tjocktarm C18 27 35 37 46 49 54 56 67 74 79 78
  Ändtarm C19-20 24 26 32 40 33 45 47 46 46 63 66
  Anus C21 - - 0 - 1 1 1 2 3 - 2
  Lever C22 13 24 27 35 32 31 35 45 65 85 53
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 5 11 12 15 13 12 13 16 21 23
  Bukspottkörtel C25 51 54 52 61 70 68 78 91 118 108 122
  Andra matsmältningsorgan C26 4 4 4 6 2 3 3 7 7 12 7
Andningsorgan C30-39 350 349 394 360 343 329 323 332 357 376 362
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
  Struphuvud C32 15 14 14 13 12 8 9 7 6 6 7
  Lunga, luftstrupe C33-34 330 331 376 342 327 317 311 320 344 361 347
  Mediastinum C38 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 4
Ben C40-41 4 3 4 2 3 2 1 2 2 4 5
Hudmelanom C43 10 11 14 14 16 15 20 24 30 32 38
Hud, ej-melanom C44 3 2 2 1 1 1 2 3 4 6 4
Mesoteliom C45 2 2 5 10 13 13 16 20 26 25 27
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 -
Bindvävnad C48-49 4 6 6 5 6 5 8 10 8 8 6
Bröst C50 0 0 1 - 1 1 1 0 1 2 1
Manliga könsorgan C60-63 55 78 95 110 127 143 161 164 168 166 186
  Prostata C61 53 73 91 106 125 141 159 162 164 162 180
  Testikel C62 2 4 3 2 1 1 1 1 1 - 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4
Urinorgan C64-68 44 57 57 66 69 72 67 77 86 111 92
  Njure C64 22 32 28 36 37 37 38 39 39 55 49
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 25 29 30 32 35 29 38 47 56 43
Öga C69 2 2 2 1 1 3 2 1 4 4 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 23 22 25 28 32 38 35 43 42 55 59
Sköldkörtel C73 4 3 3 4 2 2 4 3 4 1 6
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 2 2 2 3 1 3 2 4 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 21 19 22 18 35 45 45 33 38 31
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 67 81 90 88 96 110 114 122 127 149 152
  Hodgkin lymfom C81 9 6 7 6 4 4 3 1 2 3 4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 21 22 32 29 36 44 52 51 52 55 65
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 0 1 0 1 1 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 11 13 13 17 18 16 25 23 34 30
  Leukemi C91-95 29 39 34 35 32 35 35 36 35 33 45
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 2 4 8 16 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 4 6 7 4 3 5 7 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 0 0 1 0 0 0 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.