Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1384 1574 1820 2096 2377 2750 3089 3384 3865 4235 4354
Mun och svalg C00-14 17 20 24 29 32 41 41 53 56 57 70
  Läpp C00 2 2 3 6 7 7 7 6 5 3 8
  Tunga C02 4 4 5 6 6 10 9 11 15 13 15
  Annan muncancer C03-06 4 4 6 5 9 11 10 16 17 22 12
  Spottkörtel C07-08 3 4 4 5 5 6 5 9 8 6 10
  Svalg C01,C09-14 5 5 5 7 5 8 9 11 11 13 25
Matsmältningsorgan C15-26 412 438 494 531 533 558 569 577 662 654 732
  Matstrupe C15 25 22 22 23 22 16 20 17 21 26 25
  Magsäck C16 138 126 132 118 106 97 78 66 63 57 54
  Tunntarm C17 4 6 6 5 6 7 11 11 16 20 22
  Tjocktarm C18 79 97 119 133 141 159 176 174 224 233 265
  Ändtarm C19-20 57 62 71 74 73 89 92 107 102 110 116
  Anus C21 - 0 3 3 3 5 5 8 8 9 11
  Lever C22 14 20 27 31 34 37 31 35 47 36 40
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 31 33 38 45 42 40 37 27 29 23 36
  Bukspottkörtel C25 52 68 70 91 101 104 113 123 141 120 149
  Andra matsmältningsorgan C26 11 6 8 7 5 4 6 9 12 20 14
Andningsorgan C30-39 65 81 102 126 141 171 194 217 270 296 317
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 2 4 4 5 4 4 5 2 4
  Struphuvud C32 4 4 4 3 3 2 4 3 6 6 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 57 72 94 117 132 162 185 206 253 279 302
  Mediastinum C38 1 2 1 1 1 1 1 2 4 3 5
Ben C40-41 5 6 5 3 6 4 3 5 4 9 2
Hudmelanom C43 24 35 46 56 62 73 87 119 186 198 254
Hud, ej-melanom C44 20 18 26 36 49 66 87 106 144 194 189
Mesoteliom C45 3 1 3 4 7 4 8 6 6 3 7
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
Bindvävnad C48-49 11 11 13 16 16 18 20 26 29 41 32
Bröst C50 281 365 438 555 690 839 1001 1152 1313 1419 1424
Kvinnliga könsorgan C51-58 265 262 273 272 308 351 403 402 390 435 432
  Livmoderhals C53 98 71 60 48 41 52 54 45 38 47 36
  Livmoderkropp C54 72 95 103 106 131 158 190 189 187 201 226
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3
  Äggstock C56 71 77 88 95 108 110 107 118 112 122 95
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 15 17 20 24 27 48 46 49 62 72
Urinorgan C64-68 57 83 83 104 119 126 126 136 160 183 163
  Njure C64 34 43 41 58 68 70 70 78 94 105 92
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 39 41 46 51 56 56 58 66 78 71
Öga C69 5 5 4 6 9 9 6 6 6 4 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 50 52 67 85 92 117 148 165 178 182 159
Sköldkörtel C73 21 32 44 45 52 60 62 67 73 88 119
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 3 4 3 4 7 5 4 9 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 35 40 41 41 49 69 71 78 69 80 82
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 112 122 155 183 208 236 253 264 314 382 360
  Hodgkin lymfom C81 13 14 15 12 14 12 18 12 19 18 14
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 27 53 70 89 105 114 121 140 189 168
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 1 1 2 3 3 5 3 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 18 22 31 31 36 37 38 44 55 58
  Leukemi C91-95 46 48 56 58 55 60 60 64 66 67 76
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 7 8 16 17 14
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 13 10 11 18 18 14 18 24 33 26
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 2 3 8 14 31 51 98 120 129 122
  Förstadier till cancer i livmoderhals 97 51 39 35 53 115 273 233 250 302 270
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 9 11 11 19 30 26 26 32 33 27
  Basaliom i hud 175 222 302 400 481 616 748 964 1186 1362 1456
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.