Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 834 902 991 1063 1130 1182 1235 1275 1333 1435 1507
Mun och svalg C00-14 9 10 11 11 10 16 14 15 15 16 22
  Läpp C00 0 0 - 1 0 0 1 1 - 1 1
  Tunga C02 3 2 4 3 2 4 3 3 5 4 3
  Annan muncancer C03-06 2 3 2 3 5 5 5 4 5 4 5
  Spottkörtel C07-08 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 3
  Svalg C01,C09-14 2 4 3 4 3 3 3 5 4 4 10
Matsmältningsorgan C15-26 323 347 363 399 383 371 366 365 407 394 438
  Matstrupe C15 23 20 19 21 18 17 15 15 16 20 23
  Magsäck C16 115 113 106 99 83 68 54 52 48 45 54
  Tunntarm C17 2 2 4 4 4 4 3 4 8 5 11
  Tjocktarm C18 49 52 66 74 74 72 77 71 86 91 89
  Ändtarm C19-20 35 39 36 45 37 45 41 44 39 41 36
  Anus C21 - - 1 2 1 2 3 2 2 5 3
  Lever C22 12 17 24 26 31 30 26 30 40 28 46
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 28 30 34 38 38 34 34 23 25 18 34
  Bukspottkörtel C25 49 67 66 85 93 97 107 115 131 124 125
  Andra matsmältningsorgan C26 10 7 8 6 5 4 6 10 10 17 17
Andningsorgan C30-39 53 64 85 101 116 135 151 180 211 261 238
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1
  Struphuvud C32 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 47 58 80 96 112 131 147 175 201 249 230
  Mediastinum C38 1 1 1 1 1 1 0 1 4 5 4
Ben C40-41 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1
Hudmelanom C43 8 11 11 13 12 13 14 17 18 22 21
Hud, ej-melanom C44 1 1 2 2 2 2 3 3 5 4 2
Mesoteliom C45 2 1 2 3 5 4 8 4 6 2 10
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 1 0 1 0 0 1 - -
Bindvävnad C48-49 5 6 7 6 9 6 8 11 13 13 20
Bröst C50 123 138 159 171 191 209 242 232 220 227 248
Kvinnliga könsorgan C51-58 133 125 133 116 135 130 134 149 154 183 172
  Livmoderhals C53 44 34 32 27 22 19 19 15 12 11 15
  Livmoderkropp C54 22 26 25 22 27 30 32 38 44 51 44
  Annan cancer i livmodern C55,C58 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2
  Äggstock C56 52 51 64 58 71 65 60 67 72 79 64
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 12 11 9 8 13 14 20 27 24 40 47
Urinorgan C64-68 29 42 40 49 49 52 47 50 55 49 61
  Njure C64 19 24 24 29 29 31 30 31 33 29 39
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 18 16 20 20 21 17 18 22 20 22
Öga C69 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 26 26 27 32 38 39 41 43 43 52 42
Sköldkörtel C73 8 8 10 8 8 7 5 5 5 5 6
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 30 35 35 36 43 61 62 63 51 52 39
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 77 83 100 109 122 129 134 129 121 152 181
  Hodgkin lymfom C81 7 7 9 5 4 2 4 1 3 2 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 21 31 39 45 55 60 51 51 66 74
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 - - 1 1 1 1 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 13 15 20 26 25 28 30 25 30 48
  Leukemi C91-95 36 38 39 41 38 36 35 35 29 33 46
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 4 5 8 14 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 5 6 5 9 9 3 6 4 7 4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - - - 1 1 1 1 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 0 - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2
  Basaliom i hud 1 1 0 0 1 0 1 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.