Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 26.9 13.3 16.4 33.2 41.9 60.3 65.4 85.7 126.2 211.1 385.7 740.2 1270 1855 2550 3072 3568 4384 323.3
Mun och svalg C00-14 - - 0.5 0.4 0.8 0.7 1.3 2.9 7.2 12.4 17.4 40.3 47.5 48.0 51.2 49.5 43.8 46.3 9.4
  Läpp C00 - - - 0.4 - - - 0.7 - - 0.8 0.9 0.9 1.7 4.3 10.2 8.0 6.6 0.5
  Tunga C02 - - - - 0.8 0.4 0.3 1.1 1.4 1.8 3.6 5.6 6.0 8.7 9.5 5.1 8.0 3.3 1.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 0.3 0.7 1.1 3.5 4.0 12.4 15.8 14.5 12.2 10.2 10.0 16.5 2.6
  Spottkörtel C07-08 - - 0.5 - - 0.4 0.3 0.4 1.8 0.7 1.2 1.7 1.7 1.7 3.5 1.3 2.0 3.3 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.3 - 2.9 6.4 7.9 19.7 23.1 21.4 21.7 22.9 15.9 16.5 4.2
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 0.5 0.5 1.7 4.9 3.2 6.7 13.9 21.7 40.2 75.5 147.8 217.5 387.0 512.9 614.9 780.5 909.3 60.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - 0.4 0.7 2.5 7.5 12.4 24.4 26.0 27.8 33.0 25.9 66.1 4.2
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 1.8 2.5 5.6 6.3 16.3 21.0 39.3 52.9 53.4 83.6 72.7 6.0
  Tunntarm C17 - - - - 0.4 0.4 - 1.8 0.4 1.1 2.8 2.6 8.1 7.5 8.7 15.2 8.0 3.3 1.4
  Tjocktarm C18 - 0.5 0.5 1.7 4.1 1.8 3.0 3.6 8.7 10.9 22.1 32.6 50.5 100.1 130.2 190.6 250.9 294.3 17.0
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.4 0.7 1.0 1.8 4.7 7.4 14.6 27.0 47.9 78.1 105.0 99.1 131.4 112.4 11.4
  Anus C21 - - - - - - - 0.4 0.4 1.4 2.0 2.6 1.7 2.9 3.5 1.3 4.0 - 0.6
  Lever C22 0.4 - - - - 0.4 1.0 1.8 2.5 3.9 6.7 18.4 24.4 45.1 64.2 76.2 83.6 109.1 7.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.4 - 0.7 1.6 4.7 1.7 8.7 13.0 17.8 43.8 49.6 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 1.0 1.8 1.1 6.0 10.7 30.4 35.1 74.1 103.3 118.1 137.4 168.6 10.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.7 0.7 1.2 0.9 2.6 5.2 4.3 10.2 11.9 33.1 0.9
Andningsorgan C30-39 0.4 - 0.9 0.4 0.4 1.4 0.7 1.8 6.1 14.8 34.0 90.4 155.4 256.9 341.9 381.1 430.1 522.4 36.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - 0.9 - - - - 0.4 1.8 0.7 1.2 0.9 1.7 2.3 3.5 1.3 13.9 9.9 0.7
  Struphuvud C32 - - - - - 0.4 0.7 0.4 1.1 2.5 0.4 7.7 10.3 15.6 18.2 21.6 27.9 6.6 2.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 1.1 - 1.1 2.9 10.9 31.6 80.5 142.1 236.0 317.6 357.0 380.3 499.3 32.9
  Mediastinum C38 0.4 - - 0.4 0.4 - - - - - 0.4 0.9 0.4 1.7 - - 6.0 - 0.3
Ben C40-41 - - 0.9 0.4 0.8 0.7 1.0 0.7 0.7 1.8 0.8 0.9 1.7 3.5 0.9 2.5 2.0 - 0.8
Hudmelanom C43 - - 0.9 1.3 4.1 5.7 7.1 14.2 15.9 29.3 33.2 39.4 64.6 79.3 113.7 132.1 123.4 178.6 18.3
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.9 0.4 1.4 0.7 2.2 3.6 4.2 11.5 12.9 33.0 59.0 135.4 210.9 350.4 714.2 15.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.2 6.4 9.8 12.1 20.8 26.7 21.9 29.8 2.0
Autonoma nervsystemet C47 0.4 0.9 - 0.4 - 0.4 - - - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - 1.4 0.4 1.6 1.4 1.0 1.8 2.2 2.8 2.8 3.0 6.0 10.4 11.3 12.7 13.9 16.5 2.2
Bröst C50 - - - - - 0.4 0.3 - 0.4 0.4 0.8 0.9 3.0 3.5 6.1 6.4 4.0 6.6 0.6
Manliga könsorgan C60-63 0.4 - - 5.2 11.4 16.8 16.9 16.4 17.0 28.9 94.1 222.8 469.6 614.4 830.6 945.1 993.5 1008 94.4
  Prostata C61 - - - - - - - - 5.4 21.9 89.3 218.5 463.2 608.6 827.9 941.3 981.6 1002 87.5
  Testikel C62 0.4 - - 4.7 11.4 16.8 16.9 16.0 11.2 5.3 3.6 1.3 1.7 2.3 0.9 - 2.0 3.3 6.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.4 - - - 0.4 0.4 1.8 1.2 3.0 4.7 3.5 1.7 3.8 10.0 3.3 0.8
Urinorgan C64-68 2.6 0.5 - 1.7 1.2 2.1 2.7 4.7 9.8 20.1 31.6 66.4 104.9 170.7 240.4 313.8 358.4 393.5 28.3
  Njure C64 1.7 0.5 - 0.9 0.4 1.1 1.7 3.3 6.9 11.6 16.2 29.1 47.9 64.2 83.3 102.9 107.5 89.3 11.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.9 - - 0.9 0.8 1.1 1.0 1.5 2.9 8.5 15.4 37.3 56.9 106.4 157.1 210.9 250.9 304.2 16.9
Öga C69 1.3 - - - - - - 0.4 0.7 0.4 0.8 1.7 2.1 2.3 4.3 2.5 2.0 3.3 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.5 5.5 5.6 7.3 3.3 8.6 9.1 8.8 12.7 15.9 22.9 28.7 27.8 27.8 40.8 55.9 67.7 66.1 12.8
Sköldkörtel C73 - - - 1.3 1.6 1.8 3.4 3.6 5.4 5.6 5.1 8.6 9.0 7.5 8.7 15.2 2.0 19.8 3.1
Andra endokrina körtlar C74-75 1.3 - 0.5 1.3 0.4 - 1.0 - - 0.4 - - 1.7 1.7 2.6 1.3 4.0 - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.4 - - - - 0.4 0.3 1.5 1.4 2.5 5.5 8.6 11.1 25.5 41.7 35.6 63.7 86.0 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.1 6.0 5.2 10.3 11.0 15.3 13.1 12.8 21.3 31.4 48.6 61.7 104.9 145.8 186.6 265.5 306.6 383.6 33.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.3 5.6 4.9 7.5 4.0 3.6 2.5 3.2 2.4 1.3 4.3 4.0 4.3 2.5 4.0 - 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.8 2.3 0.9 3.0 4.9 5.0 7.1 4.4 11.6 14.5 23.7 29.6 47.5 66.5 78.1 104.2 131.4 125.6 14.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.4 1.3 4.0 1.7 8.9 8.0 9.9 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.4 3.9 5.9 9.9 15.0 21.4 36.5 50.8 49.8 52.9 3.9
  Leukemi C91-95 7.3 3.7 1.9 1.7 1.2 2.5 1.7 3.3 3.6 6.7 10.3 14.6 28.7 35.3 45.1 54.6 65.7 105.8 8.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.4 1.2 0.9 1.7 4.0 5.2 22.9 25.9 49.6 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 0.4 0.3 1.5 3.3 2.8 5.1 5.1 6.4 10.4 15.6 21.6 21.9 39.7 2.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.9 1.6 4.6 11.5 22.6 37.3 64.6 112.2 168.4 283.0 518.4 776.7 1146 1428 1736 90.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.