Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.3 3.2 2.3 3.9 4.1 6.1 10.1 8.0 27.5 53.6 102.8 227.0 355.3 685.0 970.3 1368 1868 2754 113.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 0.3 - 1.8 2.5 5.5 9.0 15.4 18.5 16.5 21.6 21.9 43.0 3.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.8 1.3 3.0 3.5 4.3 3.8 4.0 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.7 1.2 2.6 3.9 3.5 3.5 3.8 4.0 19.8 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 0.4 - 0.4 0.4 0.4 2.3 0.9 1.3 2.0 3.3 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.3 - 0.7 1.1 3.2 4.7 8.1 9.3 7.8 12.7 11.9 16.5 1.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - 0.5 - 0.4 - 1.3 2.2 10.8 20.8 34.0 84.8 113.0 227.4 296.8 412.9 545.5 737.4 35.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.7 1.8 5.1 8.1 14.6 26.0 19.1 27.9 25.9 59.5 3.2
  Magsäck C16 - - - - - - 0.3 0.4 2.5 4.2 4.0 9.9 12.0 27.2 35.6 43.2 67.7 59.5 4.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 1.3 2.1 2.9 3.5 6.4 13.9 9.9 0.5
  Tjocktarm C18 - - - - 0.4 - - - 1.1 2.5 5.5 10.3 19.3 29.5 42.5 82.6 131.4 158.7 5.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.3 - 1.8 3.5 2.8 7.3 12.8 30.1 44.3 52.1 49.8 89.3 4.3
  Anus C21 - - - - - - - - - 0.7 0.8 0.4 0.9 0.6 - 2.5 - - 0.2
  Lever C22 - - 0.5 - - - 0.3 1.1 1.8 2.8 5.5 14.1 18.4 34.7 47.7 61.0 75.7 119.0 5.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.4 - 0.7 0.8 4.7 1.7 5.8 7.8 19.1 41.8 46.3 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 0.4 2.2 3.9 8.7 28.3 30.0 65.4 92.9 110.5 127.4 162.0 9.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.8 0.4 1.3 5.2 3.5 7.6 11.9 33.1 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.4 0.3 1.1 1.4 8.5 26.9 62.1 113.9 217.5 285.5 341.7 408.2 532.4 29.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.4 0.9 - 1.7 4.3 - - 6.6 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.9 2.6 4.6 0.9 8.9 10.0 9.9 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.4 0.3 1.1 1.1 7.8 25.7 60.0 110.0 208.8 279.5 329.0 394.2 505.9 28.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - 0.4 - 0.4 1.7 - - 4.0 6.6 0.1
Ben C40-41 - - - 1.3 - - 0.3 - 0.7 0.4 0.4 0.9 - 2.3 - - 2.0 - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - 0.4 0.3 0.4 1.8 2.5 4.3 3.9 10.3 13.3 11.3 26.7 49.8 46.3 2.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.9 1.3 0.6 0.9 3.8 4.0 26.5 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.4 3.9 8.1 10.4 27.8 34.3 25.9 29.8 2.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.3 - - - 0.4 0.4 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - 0.4 0.7 0.4 - 0.7 0.4 0.9 1.7 4.6 2.6 3.8 10.0 6.6 0.6
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 0.9 - 1.7 - 2.0 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 1.1 0.7 0.4 - 1.4 4.3 9.0 19.7 58.4 123.2 190.6 364.4 631.6 12.7
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.1 4.3 7.7 18.4 56.1 121.5 190.6 360.4 628.2 12.3
  Testikel C62 - - - - - 1.1 0.7 - - - - - - - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.4 - 0.4 - 1.3 1.3 2.3 1.7 - 4.0 3.3 0.3
Urinorgan C64-68 - - - - - 1.1 - - 1.4 4.2 5.1 13.3 21.4 39.3 53.8 108.0 147.3 244.7 7.4
  Njure C64 - - - - - 0.7 - - 1.4 3.5 3.6 6.0 14.6 20.2 24.3 48.3 73.7 79.4 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.4 - - - 0.7 1.6 7.3 6.8 19.1 29.5 59.7 73.7 165.3 3.7
Öga C69 - - - - - - - - - 0.7 0.8 0.9 - 1.2 5.2 3.8 2.0 9.9 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 1.4 1.4 0.9 0.4 0.7 4.0 1.8 5.1 3.9 7.5 15.4 12.4 17.9 25.2 29.2 31.9 39.7 4.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 0.4 - 1.2 0.9 2.1 3.5 0.9 2.5 - 13.2 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.9 - - 0.8 - 0.7 - - 0.4 - 0.4 0.9 0.6 1.7 - 4.0 - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 0.4 - - 0.4 0.7 1.4 2.8 4.7 6.8 13.9 29.5 24.1 45.8 72.7 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 0.9 0.5 1.7 2.0 2.1 1.0 1.5 3.3 6.4 8.7 15.9 27.4 55.5 87.7 165.1 203.1 320.7 11.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - 0.9 - - 0.3 - - - - - 0.9 1.7 1.7 3.8 2.0 3.3 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 0.5 - 0.4 0.8 1.1 0.7 0.4 1.8 3.2 5.1 8.6 12.0 23.1 32.1 54.6 69.7 132.3 4.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.9 2.5 2.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.4 1.8 0.8 1.3 6.8 12.7 23.4 30.5 51.8 52.9 2.2
  Leukemi C91-95 - 0.5 0.5 0.4 1.2 1.1 - 0.7 1.1 1.1 2.0 4.7 7.3 15.6 22.6 50.8 45.8 69.4 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.8 0.9 - 0.6 3.5 14.0 19.9 43.0 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 0.4 - 0.4 - 0.4 0.4 1.2 3.5 8.9 11.9 19.8 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.