Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 24.1 13.3 10.7 25.5 38.9 66.4 100.2 143.7 242.7 386.7 585.5 768.5 1125 1412 1497 1737 2001 2296 284.5
Mun och svalg C00-14 - - - 1.8 0.4 2.4 1.4 1.1 3.6 2.4 6.1 12.6 24.9 23.9 18.7 19.9 25.9 35.7 4.3
  Läpp C00 - - - - - 0.3 - - - - 0.4 - 1.1 2.0 1.3 0.9 9.7 10.0 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.4 1.0 1.0 - 0.7 - 2.3 3.1 6.7 3.9 6.0 6.9 5.4 10.0 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - 0.4 - - - - - 1.0 1.5 2.7 6.3 8.8 5.3 7.8 7.5 10.0 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - 1.3 - 1.0 0.3 0.8 1.1 0.3 0.8 0.8 1.9 1.5 1.3 2.6 2.2 4.5 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.4 1.8 1.0 1.1 6.1 8.9 7.8 4.7 1.7 1.1 1.1 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 - 0.5 2.2 2.4 1.4 4.1 8.3 20.4 33.9 61.0 93.1 152.6 226.1 297.9 393.6 496.0 604.0 39.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.4 2.3 7.4 8.8 12.7 12.9 22.6 17.8 1.3
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 0.8 3.6 3.8 4.5 10.0 16.4 18.6 25.4 30.2 34.5 64.6 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - 0.3 0.7 0.8 - 0.7 2.7 3.1 2.6 7.3 6.7 8.6 5.4 16.7 1.1
  Tjocktarm C18 - - 0.5 2.2 2.4 1.0 2.1 4.9 7.7 13.3 22.4 29.1 53.2 75.2 108.9 134.7 187.6 193.9 14.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.3 1.1 5.5 9.1 14.0 19.2 24.6 35.2 46.1 57.8 71.2 61.3 6.6
  Anus C21 - - - - - - - - 0.4 0.3 3.0 1.5 4.1 2.4 4.7 0.9 1.1 5.6 0.6
  Lever C22 0.4 - - - - - - - - 2.1 3.0 3.8 7.8 16.6 22.0 31.9 34.5 39.0 2.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 0.4 1.0 1.1 3.1 4.5 9.8 8.7 21.6 24.8 43.5 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 0.8 1.5 2.4 9.1 20.3 29.4 50.3 60.1 92.4 99.2 131.5 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.7 0.3 0.8 0.8 2.6 2.0 2.7 2.6 15.1 30.1 0.6
Andningsorgan C30-39 0.9 1.0 - - 0.4 0.3 1.0 0.8 5.1 8.7 25.4 46.0 91.2 123.0 136.9 157.1 169.3 181.7 17.7
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.5 - - - - - 0.4 - 0.3 1.1 - 0.7 1.0 0.7 4.3 2.2 4.5 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.7 - 0.4 2.7 4.5 - 1.3 0.9 2.2 4.5 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.4 0.5 - - 0.4 - 0.7 0.4 4.4 8.0 23.9 41.8 85.6 121.6 132.9 148.5 158.5 161.6 16.6
  Mediastinum C38 0.4 - - - - 0.3 0.3 - - - - 0.8 - 0.5 1.3 - 4.3 6.7 0.2
Ben C40-41 - - - 0.4 - 0.7 1.0 1.1 0.7 - 1.1 0.8 0.7 2.0 1.3 - - 1.1 0.5
Hudmelanom C43 - 0.5 0.5 3.5 7.1 18.5 20.7 19.6 28.4 30.4 39.0 36.8 41.7 62.5 68.1 57.8 69.0 85.8 18.1
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.4 0.8 0.3 1.0 1.9 1.1 2.1 6.8 11.5 20.1 45.4 60.8 91.5 165.0 315.4 8.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.4 1.1 - 1.5 3.3 6.9 6.5 2.2 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.9 - - - - - - 0.4 - - - 0.4 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 1.3 - 1.0 1.8 0.8 0.7 1.7 0.4 1.8 3.8 6.4 7.3 6.0 12.7 15.4 17.3 12.9 10.0 2.8
Bröst C50 - - - - 1.6 8.0 21.7 48.6 105.3 198.2 282.0 341.7 481.0 493.6 420.8 391.0 422.7 387.8 101.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 0.5 2.2 4.8 8.4 10.3 20.0 23.7 30.4 50.8 76.6 113.9 148.4 178.3 188.2 185.5 187.2 28.3
  Livmoderhals C53 - - - - 1.2 6.3 8.3 12.4 8.0 3.8 4.5 7.7 6.0 6.3 4.7 4.3 8.6 7.8 3.7
  Livmoderkropp C54 - - - 0.4 - - 0.3 3.0 6.9 11.2 23.5 37.5 60.7 83.5 96.8 120.0 90.6 75.8 12.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - 0.4 - 0.7 - 0.7 0.9 6.5 3.3 0.1
  Äggstock C56 - - 0.5 1.8 3.2 2.1 1.4 3.8 6.6 13.3 16.7 24.1 28.3 38.1 47.4 37.1 41.0 50.1 8.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - 0.4 - 0.3 0.8 2.2 2.1 5.7 7.3 18.2 20.5 28.7 25.9 38.8 50.1 3.6
Urinorgan C64-68 4.0 0.5 - - 0.8 1.0 1.7 0.8 5.8 6.3 14.8 21.1 33.1 74.2 60.8 106.2 135.9 118.1 10.2
  Njure C64 4.0 0.5 - - 0.8 0.3 1.0 0.4 4.0 5.9 10.6 15.3 22.0 39.1 35.4 63.0 70.1 56.8 6.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 0.7 0.4 1.8 0.3 4.2 5.7 11.2 35.2 25.4 43.2 65.8 61.3 3.8
Öga C69 1.3 1.0 0.5 - - - - - 0.4 - 0.8 0.4 0.7 2.0 0.7 2.6 4.3 2.2 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.2 5.7 3.9 3.1 4.4 7.0 11.0 14.3 16.0 26.9 32.6 32.9 42.1 53.7 48.8 62.2 46.4 50.1 14.8
Sköldkörtel C73 - 1.0 - 3.1 5.6 7.7 12.1 13.6 13.1 16.8 16.7 17.6 18.6 19.0 11.4 20.7 11.9 8.9 8.2
Andra endokrina körtlar C74-75 3.1 0.5 - - 0.8 0.3 - - 0.4 0.3 0.4 1.1 1.1 1.5 - - 1.1 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 1.4 0.4 2.2 2.4 4.5 8.0 14.5 20.5 28.1 48.3 45.3 93.6 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.8 3.3 3.9 7.0 9.1 8.7 11.0 12.4 14.6 23.8 36.8 59.4 82.6 102.0 146.3 173.5 203.8 211.7 25.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.5 5.3 4.8 3.5 4.1 2.3 0.7 1.0 1.9 2.7 1.9 1.5 2.0 1.7 4.3 - 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.8 0.5 1.0 0.4 2.4 3.5 2.8 4.1 7.7 10.8 20.1 31.8 42.1 56.6 68.1 76.0 97.0 84.7 11.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.4 - 0.3 - 1.1 1.1 0.5 4.7 2.6 1.1 1.1 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.4 2.1 6.4 9.2 11.2 16.1 26.7 40.6 39.9 30.1 3.1
  Leukemi C91-95 7.6 2.9 1.5 1.3 0.8 0.7 2.4 3.8 4.0 7.0 5.3 9.6 16.8 18.6 28.1 29.3 34.5 47.9 5.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.4 - - - 0.4 - 0.7 0.4 0.7 0.3 0.8 0.4 1.9 2.0 6.0 8.6 9.7 27.9 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 0.8 1.0 1.0 1.5 1.1 2.1 2.3 4.6 7.8 6.8 10.7 14.7 17.3 20.1 1.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 2.1 3.8 9.1 22.4 28.4 28.7 42.1 50.8 27.4 27.6 18.3 14.5 9.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 4.4 42.9 121.6 111.3 76.5 53.2 26.2 10.6 9.6 4.8 4.9 4.0 1.7 1.1 1.1 31.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0.5 0.9 1.2 2.4 3.1 4.9 4.4 7.0 5.7 7.3 9.3 7.8 4.7 5.2 2.2 11.1 3.0
  Basaliom i hud - - 0.5 0.9 3.2 5.2 14.5 28.3 55.4 88.1 134.5 187.3 282.2 447.7 573.0 688.0 920.8 982.9 78.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.