Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3841 90.0 4.2 3.1 0.9 1.9
Mun och svalg C00-14 108 98.7 0.7 - 0.2 0.4
  Läpp C00 6 100.0 - - - -
  Tunga C02 17 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 30 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 6 96.9 - - - 3.1
  Svalg C01,C09-14 48 97.5 1.7 - 0.4 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 743 84.1 4.6 6.5 1.5 3.3
  Matstrupe C15 50 93.2 0.8 3.6 0.4 2.0
  Magsäck C16 74 95.9 0.5 1.1 0.5 1.9
  Tunntarm C17 17 98.8 1.2 - - -
  Tjocktarm C18 207 97.9 0.1 1.5 0.1 0.5
  Ändtarm C19-20 138 97.7 - 0.6 0.6 1.2
  Anus C21 7 100.0 - - - -
  Lever C22 86 70.4 5.6 16.7 3.0 4.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 21 58.3 16.5 9.7 4.9 10.7
  Bukspottkörtel C25 134 51.6 17.4 18.6 3.9 8.5
  Andra matsmältningsorgan C26 11 50.9 15.1 9.4 3.8 20.8
Andningsorgan C30-39 449 65.7 18.7 9.3 2.5 3.7
  Näsa, bihåla C30-31 8 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 28 98.6 - 0.7 0.7 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 408 63.0 20.5 10.0 2.6 3.8
  Mediastinum C38 3 61.5 - 23.1 7.7 7.7
Ben C40-41 7 97.3 - 2.7 - -
Hudmelanom C43 207 99.9 0.1 - - -
Hud, ej-melanom C44 198 99.9 0.1 - - -
Mesoteliom C45 25 99.2 - - - 0.8
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 23 97.4 - 0.9 0.9 0.9
Bröst C50 7 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 1147 99.2 - 0.2 0.3 0.3
  Prostata C61 1088 99.2 - 0.1 0.3 0.4
  Testikel C62 50 99.6 - 0.4 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 9 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 345 94.7 1.0 2.6 0.3 1.3
  Njure C64 133 90.1 0.6 6.1 0.6 2.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 211 97.5 1.3 0.4 0.2 0.6
Öga C69 6 58.1 3.2 25.8 9.7 3.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 121 96.2 - 2.6 - 1.2
Sköldkörtel C73 32 96.9 2.5 - 0.6 -
Andra endokrina körtlar C74-75 5 88.0 - 8.0 - 4.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 51 61.3 14.5 12.9 3.1 8.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 365 85.5 7.9 1.0 1.0 4.6
  Hodgkin lymfom C81 25 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 157 99.4 0.5 - - 0.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 88.9 - - 3.7 7.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 49 78.0 9.0 5.3 3.7 4.1
  Leukemi C91-95 87 72.8 20.0 0.2 1.2 5.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 14 42.0 17.4 - 1.4 39.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 28 67.6 13.7 3.6 2.2 12.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1135 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.