Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4106 90.6 3.7 2.9 0.9 2.0
Mun och svalg C00-14 62 97.1 1.0 0.3 0.6 1.0
  Läpp C00 6 100.0 - - - -
  Tunga C02 16 98.8 - - 1.3 -
  Annan muncancer C03-06 17 97.6 - - 1.2 1.2
  Spottkörtel C07-08 7 94.4 2.8 2.8 - -
  Svalg C01,C09-14 16 94.9 2.5 - - 2.5
Matsmältningsorgan C15-26 677 81.6 4.8 7.6 2.1 3.9
  Matstrupe C15 24 95.8 - 0.8 1.7 1.7
  Magsäck C16 62 94.2 0.6 1.6 0.6 2.9
  Tunntarm C17 17 86.9 1.2 4.8 2.4 4.8
  Tjocktarm C18 238 95.6 0.2 1.9 0.6 1.7
  Ändtarm C19-20 105 97.2 - 1.9 0.4 0.6
  Anus C21 9 95.5 - - 4.5 -
  Lever C22 43 68.2 7.8 15.7 3.2 5.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 29 66.7 7.5 12.9 4.8 8.2
  Bukspottkörtel C25 136 46.6 18.5 21.9 4.9 8.1
  Andra matsmältningsorgan C26 13 42.4 3.0 18.2 12.1 24.2
Andningsorgan C30-39 288 61.4 20.5 11.0 2.8 4.3
  Näsa, bihåla C30-31 4 90.9 - 4.5 4.5 -
  Struphuvud C32 6 96.8 - 3.2 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 271 60.9 21.4 11.1 2.8 3.8
  Mediastinum C38 4 38.9 27.8 22.2 - 11.1
Ben C40-41 5 96.0 4.0 - - -
Hudmelanom C43 221 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 170 99.9 - - 0.1 -
Mesoteliom C45 6 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 35 98.3 1.1 - - 0.6
Bröst C50 1367 99.6 0.2 0.0 0.1 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 409 94.6 2.0 1.6 0.5 1.3
  Livmoderhals C53 40 98.5 1.0 - 0.5 -
  Livmoderkropp C54 198 99.1 - 0.4 - 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 50.0 14.3 14.3 - 21.4
  Äggstock C56 109 88.1 4.6 3.7 1.3 2.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 59 91.2 4.1 2.0 1.0 1.7
Urinorgan C64-68 167 88.6 1.6 5.5 1.3 3.0
  Njure C64 99 85.4 1.4 8.1 1.6 3.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 69 93.3 1.7 1.7 0.9 2.3
Öga C69 5 65.4 - 30.8 3.8 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 176 95.1 - 3.2 0.5 1.2
Sköldkörtel C73 88 96.8 2.7 0.2 0.2 -
Andra endokrina körtlar C74-75 5 95.8 - - - 4.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 72 59.5 17.6 12.3 3.4 7.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 351 82.9 8.5 1.0 1.4 6.3
  Hodgkin lymfom C81 18 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 163 98.0 0.7 - 0.1 1.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 90.5 4.8 - 4.8 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 52 73.7 8.4 5.7 3.8 8.4
  Leukemi C91-95 71 67.5 21.2 - 2.3 9.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 15 37.0 19.2 - 4.1 39.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 28 62.4 22.0 2.1 0.7 12.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 115 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 260 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 95.2 - 2.4 - 2.4
  Basaliom i hud 1291 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.