Lunga, luftstrupe 347 23.8 25.7
Prostata 180 12.3 12.2
Bukspottkörtel 122 8.4 9.2
Tjocktarm 78 5.3 5.4
Ändtarm 66 4.5 4.8
Non-Hodgkin lymfom 65 4.4 5.0
Hjärna, centrala nervsystemet 59 4.0 5.5
Lever 53 3.6 4.0
Njure 49 3.4 3.7
Matstrupe 48 3.3 3.5
Alla cancerformer2 1461 100.0 108.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.